17.1.1996

Joka viidennen korkeakouluopinnot yli yhdeksän vuoden

Joka viidennen korkeakouluopiskelijan opinnot kestävät yli yhdeksän vuotta. Niistä 11 300 opiskelijasta, jotka aloittivat syksyllä 1985 korkeakouluopinnot, 21 prosenttia jatkoi vuoden 1994 lopussa opintojaan. Tiedot ovat Tilastokeskuksen selvityksestä. Siinä tarkastellaan syksyllä 1985 ja 1990 opintonsa aloittaneiden opiskelua vuoden 1994 loppuun asti.

Vuonna 1985 opintonsa aloittaneista 65 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon vuoden 1994 loppuun mennessä; seitsemällä prosentilla tutkinto oli muulta kuin alkuperäiseltä opintoalalta. Vuonna 1985 aloittaneista kuusi prosenttia suoritti tutkinnon vasta vuonna 1994.

Syksyllä 1990 perustutkinto-opinnot aloitti 14 100 korkeakouluopiskelijaa. Heistä 11 prosenttia oli suorittanut jonkin korkeakoulututkinnon vuoden 1994 loppuun mennessä. Vuonna 1985 aloittaneista oli samassa ajassa, eli vuoden 1989 loppuun mennessä, suorittanut korkeakoulututkinnon yhdeksän prosenttia.

Korkeakouluissa vuonna 1985 opintonsa aloittaneiden tutkinnot 1986-94

Lääketieteen opiskelijat jatkavat varmimmin opintonsa loppuun. Eläinlääketieteen tai lääketieteen opinnot vuonna 1985 aloittaneista runsaat 90 prosenttia oli suorittanut tutkinnon aloittamaltaan alalta vuoden 1994 loppuun mennessä. Hammaslääketieteen opinnot vuonna 1985 aloittaneista oli valmistunut 97 prosenttia. Tutkinnoista joka viides oli kuitenkin jollakin muulla opintoalalla suoritettu.

Vuonna 1990 korkeakouluopintonsa aloittaneista suhteellisesti useimmat olivat valmistuneet kasvatustieteen alalta. Kasvatustiedettä opiskelleista 36 prosenttia oli suorittanut tutkinnon vuoden 1994 loppuun mennessä. Terveydenhuoltoa opiskelleista oli valmistunut 32 prosenttia. Kummankin opintoalan tutkinnot olivat lähes poikkeuksetta alkuperäisellä alalla suoritettuja. Myös joka neljäs teatteri- ja tanssialalla aloittaneista oli suorittanut oman opintoalansa tutkinnon vuoden 1994 loppuun mennessä.

Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa vuonna 1985 aloittaneista 92 prosenttia oli suorittanut korkeakoulututkinnon vuoden 1994 loppuun mennessä. Myös Turun kauppakorkeakoulussa, Kuopion yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Lapin yliopistossa osuus oli yli 75 prosenttia.

Vuonna 1990 opintonsa aloittaneista suhteellisesti eniten tutkinnon suorittaneita oli Lapin yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Teatterikorkeakoulussa. Niissä joka neljäs opiskelija oli valmistunut vuoden 1994 loppuun mennessä. Muissa korkeakouluissa osuus oli selvästi alle viidenneksen.

Lähde: Korkeakoulut 1995
Lisätietoja: Kari Korhonen (90) 1734 3678