3.7.1996

Viljelijöiden tulot kasvuun kolmen vuoden laskun jälkeen


Puunmyynnistä iso tulonlisä maatiloille vuonna 1994

Viljelijöiden tulot lisääntyivät vuonna 1994 kolmen vuoden laskukauden jälkeen. Valtionveron alaiset tulot kasvoivat maatilaa kohti keskimäärin yhdeksän prosenttia eli 13 000 markkaa vuodesta 1993. Viljelijöiden tulot, viljelijän ja puolison tulot yhteensä, olivat vuonna 1994 keskimäärin 150 000 markkaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 1994 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

Maatilatalouden tulot lisääntyivät 15 prosenttia vuodesta 1993 vuoteen 1994. Niiden osuus viljelijöiden tulonlisäyksestä oli 10 000 markkaa. Maatilatalouden tuloihin kuuluvat maatalouden ansio- ja pääomatulo sekä metsätalouden puhdas tulo ja pääomatulo. Maatilatalouden tulojen kasvusta puolet eli 5 000 markkaa oli peräisin metsätalouden pääomatulosta eli puunmyynnistä.

Maatilatalouden tulojen kasvu ei kuitenkaan riittänyt nostamaan niitä vuoden 1990 tasolle yhdessäkään läänissä. Keskimäärin vuoden 1990 tasosta jäätiin 6 000 markkaa maatilaa kohti.

 Viljelijän veronalaiset tulot 1990-94

Maatilojen puunmyyntitulot kolminkertaistuivat edellisvuoden 850 miljoonasta markasta 2,5 miljardiin markkaan. Viljasta tilat saivat toissa vuonna myyntituloja 3,8 miljardia, nautakarjasta 3,5 ja sioista 3,2 miljardia markkaa.

Puolet maatiloista sai tuloja puunmyynnistä vuonna 1994. Puunmyyntitulot maatilaa kohti olivat suurimmat Mikkelin läänissä, 62 000 markkaa.

Puunmyyntitulot ja metsäpinta-ala maatilaa kohden 1994

Puun myyntituloa verotetaan pääomatulona hankintatyön arvoa lukuun ottamatta. Metsätalouteen kohdistuvat menot ovat vähennyskelpoisia todellisen suuruisina. Ennen vuotta 1993 kaikkiin metsänomistajiin sovellettu pinta-alaverotus säilyy siirtymäkauden ajan rinnakkaisena verotusjärjestelmänä, joten kaikki puunmyyntitulo ei ole veronalaista.

Suomessa oli vuonna 1994 yhteensä 102 000 luonnollisten henkilöiden omistamaa maatilaa, joiden viljelty ala oli vähintään kaksi hehtaaria. Vuodessa tilojen määrä väheni parillatuhannella.

Lähde: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1994
Lisätietoja: Martti Kankaanpää (90) 1734 3335