17.7.1996

Kuluttajat uskovat talouden paranevan

Suomalaisten usko maan talouden paranemiseen vahvistui kesäkuussa. Samoin vahvistui kuluttajien usko oman taloutensa paranemiseen. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla kesäkuun toiseksi viimeisellä viikolla 1 800 suomalaista.

Kotitalouksien rahatilanne oli ennallaan. Puolet ilmoitti tulojen ja menojen menevän tasan. Neljä kymmenestä oli pystynyt säästämään rahaa kesäkuussa. Kolme prosenttia kotitalouksista joutui käyttämään säästöjään. Yhtä moni ilmoitti velkaantuvansa.

Asunnon ostoa suunnitteli viisi prosenttia haastatelluista. Näistä vajaa puolet aikoo rahoittaa asuntokauppansa pääasiasssa nykyisen asuntonsa myyntitulolla. Tavalliseen pankkilainaan aikoo turvautua joka kolmas. Osuus on kasvanut selvästi ja oli sama kuin vuosikymmenen vaihteen tienoilla. Arava- tai asp-lainaa aikoo käyttää joka kymmenes asunnon ostoa suunnitteleva.

Henkilöauton ostoa puolen vuoden sisällä suunnittelee joka kymmenes kotitalous. Uusia autoja myytäisiin barometrin mukaan puolessa vuodessa noin 50 000 ja käytettyjä 210 000 kappaletta. Muun kulkuvälineen kuin henkilöauton aikoo hankkia yksi kymmenestä. Urheilu- ja harrastusvälineitä mielii joka kuudes.

Haastatelluista joka kolmas aikoo tehdä puolen vuoden sisällä lomamatkan ulkomaille. Joka toinen aikoo tehdä kotimaan lomamatkan.

Kodin kohennukseen liittyvät suunnitelmat olivat kesäkuussa suunnilleen edellisvuoden tasolla. Joka kolmas kotitalous aikoo sisustaa kotiaan ja joka neljäs tehdä remontin. Viihde-elektroniikkaa tai kodinkoneita aikoo hankkia joka viides.

Säästämistä pidetään jonkin verran epäedullisena. Kuusi kotitaloutta kymmenestä ilmoitti todennäköisesti säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Kuusi kymmenestä maksaa pois entistä lainaa ja yhtä moni säästää pahan päivän varalle. Lomaa varten säästää joka toinen.

Kuluttajien luottamusindeksi kohosi kesäkuussa arvoon +10. Indeksi lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan taloudellinen tilanne verrattuna tilanteeseen vuosi sitten ja vuoden päästä, samoin oman talouden tilanne sekä ajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indeksi on vastausten saldolukujen keskiarvo.

Taulukko

Lähde: Kuluttajabarometeri 1996, kesäkuu
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (90) 1734 3349