17.7.1996

Teollisuustuotanto edelleen hyvässä vauhdissa viime vuonna
Investoinnit kasvoivat viidenneksen, työpaikat lisääntyivät

Teollisuustuotanto jatkoi nopeaa kasvuaan viime vuonna. Kokonaisarvoltaan se lisääntyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan edellisvuotisesta 16 prosenttia. Investointien arvo nousi 19 prosenttia. Teollisuuden työpaikat lisääntyivät ensi kertaa sitten 1980- luvun alun. Henkilöstön määrä kasvoi edellisvuotisesta 4 prosenttia pääasiassa metalliteollisuuden ansiosta.

Teollisuustuotannon kokonaisarvo lisääntyi viime vuonna lähes kaikilla päätoimialoilla. Metalliteollisuus kasvoi 29 ja metsäteollisuus 26 prosenttia, muut alat alle kymmenen prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotannon arvo väheni edellisvuotisesta 4 prosenttia sekä koksin ja öljytuotteiden valmistus jopa 15 prosenttia.

Vienti edelleen teollisuuden nousun veturi

Teollisuuden toimitusten arvo lisääntyi vuodesta 1994 viime vuoteen yhteensä 16 prosenttia. Eniten toimitukset lisääntyivät vientitoimialoilla ja niistä erityisen paljon sähköteknisessä teollisuudessa, jossa kasvu oli 43 prosenttia.

Teollisuuden vientitoimitusten arvo lisääntyi edellisvuodesta 18 prosenttia. Vientitoimitukset kasvoivat selvästi lähes kaikilla päätoimialoilla. Myös kotimaisesta kulutus- ja investointikysynnästä riippuvilla toimialoilla toimitusten arvo lisääntyi lukuun ottamatta elintarviketeollisuutta, jossa toimitusten arvo väheni 2 prosenttia. Nämä alat kasvoivat kuitenkin selvästi vähemmän kuin vientialat.

Metallin investoinnit lisääntyivät 41 prosenttia

Teollisuuden investointien arvo lisääntyi vuodesta 1994 viime vuoteen 19 prosenttia, kun lisäys vuotta aiemmin oli 13 prosenttia. Aineellisen käyttöomaisuuden bruttolisäys eli kiinteät investoinnit olivat viime vuonna 21,8 miljardia markkaa. Teollisuuden nettopääomakanta alkoi lievästi kasvaa neljä vuotta jatkuneen supistumisen jälkeen.Metalliteollisuudessa investoinnit lisääntyivät 41 prosenttia. Mekaanisen metsäteollisuuden investoinnit jäivät edellisvuoden tasolle. Sen sijaan massa- ja paperiteollisuuden investoinnit kasvoivat runsaat 8 prosenttia edellisvuodesta.

Työvoiman määrä kasvoi 383 000:een

Pitkään jatkunut teollisuuden työvoiman supistuminen pysähtyi vuonna 1994 ja viime vuonna henkilöstön määrä kasvoi 4 prosenttia 383 000:een. Verrattuna 1980-luvun lopun tasoon on kuitenkin menetetty sata tuhatta teollista työpaikkaa.

Työpaikkoja syntyi viime vuonna erityisesti sähköteknisten tuotteiden, kuten matkapuhelimien, valmistukseen. Alan osuus teollisuuden työpaikkojen lisäyksestä oli kaksi kolmannesta.

Taulukko

Työpanos työtunneilla mitattuna kasvoi vuonna 1995 edellisvuodesta 5 prosenttia. Teollisuuden maksamien palkkojen summa kasvoi samana aikana 12,5 prosenttia ja sosiaalikulut puolestaan 14,6 prosenttia. Palkkasumma kasvoi selvästi enemmän kuin työvoiman määrä ja työtunnit.

Lähde: Ennakkotietoja teollisuudesta 1995. Tilastokeskus
Lisätietoja: Heikki Pihlaja (90) 1734 2467, Matti Lång (90) 1734 2472