18.7.1996

Tuottajahintojen lasku jatkui kesäkuussa

Kaikki Tilastokeskuksen tuottajahintaindeksit laskivat edelleen toukokuusta kesäkuuhun 0,1 - 0,5 prosenttia. Hintoja alensi sekä kesä- että toukokuussa pääasiassa raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpeneminen. Myös kulutustavaroiden hinnat laskivat.

Teollisuuden tuottajahinnat alenivat toukokuusta kesäkuuhun puoli prosenttia. Lasku johtui pääasiassa öljytuotteiden sekä paperien ja kartonkien halpenemisesta. Tukkuhintojen vajaan puolen prosentin lasku johtui öljytuotteiden, metsätaloustuotteiden ja raakaöljyn halpenemisesta. Vientihintojen alenemiseen vaikutti pääasiassa paperien ja kartonkien halpeneminen, vaikkakin myös puutavara, perusmetallit ja selluloosa halpenivat.

Tukkuhinnat ja teollisuuden tuottajahinnat ovat nyt vuoden 1995 kesäkuun tasolla. Sen sijaan vientihinnat ovat nousseet viime vuoden kesäkuusta lähes kaksi ja tuontihinnat puolitoista prosenttia.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi laski toukokuusta kesäkuuhun 2,8 prosenttia. Teollisuuden raaka-aineet halventuivat 5,2 prosenttia, elintarvikkeiden ja nautintoaineiden raaka-aineet 4,6 sekä energiaraaka-aineet 1,6 prosenttia. HWWA-indeksi on nyt vuoden 1995 kesäkuun tasolla.

Lähde: Tuottajahintaindeksit, Kesäkuu 1996
Lisätietoja: Jarmo Ranki (90) 1734 3472, Anne Forss (90) 1734 3469