24.7.1996

Tieliikenteen tavarankuljetukset vähenivät alkuvuonna

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite väheni neljä prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuljetusten väheneminen johtui pääasiassa maa- aineskuljetusten määrän pienenemisestä. Sen sijaan kokonaistavaramäärä ilman maa-aineksia pysyi edellisvuotisella tasolla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uusimmasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Vuositasolla lähes puolet kuorma-autoliikenteen kuljettamasta tavaramäärästä (tonneista) on maa-aineksia, etupäässä soraa.

Kuva

Ammattimaisen liikenteen tonnikilometrit lähes ennallaan

Tavaroita kuljetettiin edellisvuotista vähemmän sekä yksityisessä että ammattimaisessa kuorma-autoliikenteessä. Kuljetussuoritteella mitattuna supistuminen kuitenkin näkyi erityisesti yksityisen liikenteen tonnikilometreissä. Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen tonnikilometrit pysyivät jokseenkin viimevuotisella tasolla.

Kuva

Kuva

Kuorma-autoista 47 prosenttia on rekisteröity yksityiseen liikenteeseen ja 53 prosenttia ammattimaiseen liikenteeseen. Ammattimaisen liikenteen osuus kuljetussuoritteesta on kuitenkin noin 90 prosenttia. Ammattimaisen liikenteen kuorma-autoja käytetään selvästi yksityisiä enemmän kuljetuksissa, joissa kuorman painot ovat suurehkoja ja kuljetussuoritetta kertyy keskimääräistä enemmän.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 1/96
Lisätietoja: Sinikka Parkko (90) 1734 3254