25.7.1996

Työllisyys parani palveluissa, notkahdus alkutuotannossa

Työllisiä oli viime kuussa kymmenen tuhatta vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Kokonaistyöllisyyden heikkeneminen johtui suurelta osin alkutuotannosta, jossa työskenteli kesäkuussa lähes 40 000 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Palvelutoimialoilla työllisyys sen sijaan parani. Esimerkiksi kauppa lisäsi työpaikkoja parillakymmenellä tuhannella.

Naisten työpaikat vähenivät, miesten työllisyys taas pysyi viimevuotisella tasolla. Työpaikat lisääntyivät eniten Uudenmaan läänissä.

Kausitasoitettu työllisyys aleni toukokuusta kesäkuuhun parilla tuhannella.

Työttömiä oli kesäkuussa 439 000 eli kymmenen tuhatta vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste aleni 0,3 prosenttiyksikköä 16,6 prosenttiin. Miesten työttömyysaste oli 15,8 ja naisten 17,5 prosenttia.

Työvoiman muutokset 6/1995-6/1996, 1 000 henkeä

Taulukko 1.

MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työttömyyden kasvu toukokuusta kesäkuuhun johtui pääasiassa kausivaihtelusta opiskelijoiden tullessa työmarkkinoille. Kausitasoitettu työttömyys sen sijaan pysyi toukokuisella tasolla. Nuoria oli kesäkuussa työttömänä 107 000 eli suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyysaste aleni viime vuoden kesäkuusta 0,6 prosenttiyksikköä 26,7 prosenttiin. Koko 633 000:n nuoren ikäryhmästä oli työttömänä 17 prosenttia.

Julkisista palveluista oli työttömäksi jääneitä 97 000. Teollisuudesta oli työttömänä 54 000 sekä kaupasta ja rakentamisesta 40 000 henkeä.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen kesäkuun tiedot kerättiin haastattelemalla noin 10 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 10.-16. kesäkuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Kesäkuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 459 200 työtöntä.

Työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli, joka esimerkiksi kesäkuun työttömyysasteessa oli +-0,8 prosenttiyksikköä.

Kuva 1

Kuva 2

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Lähde: Työvoimatutkimus, kesäkuu 1996
Lisätietoja: Tapio Oksanen (90) 1734 3228, Timo Koskimäki (90) 1734 3517