31.7.1996

Kokonaistuotanto kasvoi edelleen toukokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 2,4 prosenttia. Huhtikuussa tuotanto kasvoi edellisvuotisesta prosentin. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, toukokuun tuotanto oli 0,3 prosenttia huhtikuun tuotantoa suurempi. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Kuvio 1.

Tuotanto lisääntyi toukokuussa maa- ja metsätaloutta lukuunottamatta kaikilla toimialoilla. Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni vajaat kahdeksan prosenttia vuotta aiemmasta, mikä johtui lähinnä markkinahakkuiden supistumisesta lähes 17 prosentilla. Eniten tuotanto lisääntyi toukokuussa rakentamisessa, runsaat 11 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi lähes kolme prosenttia. Liikenteen tuotanto nousi hieman yli kaksi ja kaupan tuotanto vajaan puoli prosenttia. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi kaksi prosenttia toukokuusta 1995.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1995
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (90) 1734 3355