5.8.1996

Syntyneitä vähemmän, kuolleita enemmän

Tilastokeskuksen väestönmuutostilaston mukaan kuluvan vuoden alkupuoliskolla syntyneitä oli 31 200. Se on 1 500 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuolleiden määrä alkuvuonna oli 25 700, mikä on 700 suurempi kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä jäänee selvästi viime vuotta pienemmäksi, sillä vuoden toisella puoliskolla syntyneitä on yleensä vähemmän kuin ensimmäisellä. Alkuvuonna syntyneitä oli vähemmän viimeksi vuonna 1987. Väestön luonnollinen lisäys oli alkuvuonna 2 200 henkeä viimevuotista pienempi.

Maahan- ja maastamuuton muutokset olivat kuolleiden ja syntyneiden määrän muutoksia vähäisempiä. Vuoden ensipuoliskolla maahanmuuttajia oli 6 100 ja maastamuuttajia 4 000. Suomi sai hieman enemmän muuttovoittoa kuin viime vuoden alkupuoliskolla. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 124 500. Vuoden ensipuoliskolla väkiluku on suurentunut 7 700:lla. Kaikkiaan väestönkasvu on ollut hieman hitaampaa kuin viime vuonna.

Maassamuutto edelleen vilkasta

Maassamuuttajia oli alkuvuonna viimevuotista selvästi enemmän. Kunnasta toiseen muutti 103 100 henkeä, mikä on 11 000 enemmän kuin viime vuonna. Kuntien välisten muuttojen määrä on lisääntynyt jo vuodesta 1993 alkaen. Vuoden alkupuoliskolla vain Uudenmaan läänin muuttovoitto kasvoi edellisvuodesta. Pääasiassa muuttoliikkeen vuoksi väki väheni alkuvuonna Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Vaasan ja Lapin lääneissä. Muuttoliike kaupunkeihin säilyi myös alkuvuonna vilkkaana. Kaupunkien muuttovoitto oli alkuvuonna yhtä suuri, 3 500 muuttajaa, kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Muutto suuntautui kuitenkin suurimpiin kaupunkeihin. Kymmenen suurimman kaupungin muuttovoitto oli 5 300 muuttajaa. Se tosin supistui viime vuodesta. Vain Tampereella, Vantaalla ja Jyväskylässä oli nettomuutto, tulijoiden ja lähtijöiden erotus, hieman vuoden 1995 alkupuoliskoa suurempi. Muista suurista kunnista muuttoliikkeen suunta näyttää merkittävimmin vaihtuneen Kotkassa. Alkuvuonna Kotka sai muuttovoittoa 122 henkeä, kun se viime vuonna menetti vastaavana aikana 96 henkeä. Kotka on vuositasolla saanut muuttovoittoa viimeksi 20 vuotta sitten.

Suurten kaupunkien nettomuutto tammi-kesäkuussa

Vain Suomen sisäinen muuttoliike

Avioerot vähenivät alkuvuonna

Avioliittoja solmittiin vuoden ensipuoliskolla viimevuotista enemmän. Kesäkuun loppuun mennessä 10 000 paria oli käynyt vihillä, mikä on 400 paria edellisvuotta enemmän. Avioeroja taas myönnettiin vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden alkupuoliskolla 6 800 paria erosi. Avioerojen määrä väheni 300:lla viimevuotisesta.

Lähde: Tilastokeskuksen väestönmuutostilasto 1996
Lisätietoja: Timo Nikander (90) 1734 3250