6.8.1996

Kunnat vakavaraisia viime vuonna

Kuntien vakavaraisuus koheni viime vuoden aikana lamaa edeltäneelle tasolle. Tulojen odottamattoman suotuisa kehitys teki mahdolliseksi lyhentää velkoja ja kartuttaa varauksia yhteensä noin kuudella miljardilla markalla. Kuntien varaukset ja rahastot olivat vuoden lopussa lähes yhtä suuret kuin niiden pitkäaikaiset velat. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien taloustilaston ennakkotiedoista.

Kuntien menot olivat vuonna 1995 yhteensä 145,8 miljardia markkaa. Tästä oli käyttömenoja 113,6 miljardia, rahoitusmenoja 22,3 miljardia ja investointimenoja 9,9 miljardia markkaa. Käyttömenoista lähes puolet kului sosiaali- ja terveyspalveluihin. Opetus- ja kulttuuripalvelujen osuus oli runsas neljännes.

Kunnat ja kuntien liikelaitokset maksoivat palkkoja yhteensä 36,5 miljardia markkaa. Asiakaspalvelujen ostoihin käytettiin 26,0 miljardia markkaa. Palkkasumma kasvoi edellisestä vuodesta kuusi prosenttia, samoin asiakaspalvelujen ostot.

Investointien neljä vuotta jatkunut alamäki kääntyi viime vuonna varovaiseksi nousuksi. Kunnat ja kuntien liikelaitokset käyttivät rakennustoimintaan ja muihin investointihankkeisiin 1,2 miljardia markkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvusta huolimatta investoinnit jäivät edelleen 4-5 miljardia markkaa pienemmiksi kuin vuosikymmenen alun huippuvuosina.

Kuntien tuloista oli verotuloja 58,4 ja käyttötalouden valtionosuuksia 37,6 miljardia markkaa. Verotulot lisääntyivät edellisestä vuodesta 6,1 miljardia markkaa. Valtionosuuksien määrä oli sama kuin vuotta aiemmin. Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi poikkeuksellisen paljon, 4,0 miljardia markkaa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 1,8 miljardia markkaa.

Kunnilla oli pitkäaikaista velkaa viime vuoden lopussa 24,7 miljardia markkaa. Asukasta kohti pitkäaikaiset velat olivat 4 838 markkaa, kun ne vuotta aiemmin olivat 5 422 markkaa.

Veroäyrin hintaa vuodelle 1995 nosti yhdeksän kuntaa. Äyrin hinta aleni kahdeksassa kunnassa.

Lähde: Kuntakohtaiset tiedot kuntien taloudesta 1995 valmistuvat syys-lokakuun vaihteessa, jolloin niitä on saatavissa Tilastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA)
Lisätietoja: Matti Laine (90) 1734 3307

Taulukko

Vuosikate ja vakavaraisuus 1991-1995,
% verorahoituksesta

Kuvio

Taulukko