7.8.1996

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui

Suomalaisten luottamus maan talouden paranemiseen vahvistui heinäkuussa. Kuluttajat uskovat myös oman taloustilanteensa paranevan hieman seuraavien 12 kuukauden aikana. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän. Synkimmin talouden kehitykseen suhtautuivat edelleen maatalousyrittäjät. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen uusimmasta kuluttajabarometrista, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla heinäkuun viimeisellä viikolla 1 700 suomalaista.

Kotitalouksien rahatilanne oli heinäkuussa ennallaan. Puolet ilmoitti tulojen ja menojen menevän tasan. Neljä kymmenestä oli pystynyt säästämään rahaa. Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Joka neljäs oli toista mieltä.

Asunnon ja auton ostoaikeet lisääntyivät hieman. Joka kymmenes kotitalous aikoi ostaa asunnon seuraavan kahden vuoden aikana. Joka neljäs aikoi hankkia käytetyn henkilöauton ja viisi sadasta uuden henkilöauton.

Lomasuunnitelmat seuraavan puolen vuoden varalle vähenivät hieman. Ulkomailla aikoi lomailla kolme ja kotimaassa neljä kotitaloutta kymmenestä. Muun kulkuvälineen kuin henkilöauton aikoi hankkia yksi kymmenestä. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi ostaa joka seitsemäs ja loma-asuntoa mieli kolme sadasta.

Kodin kohennukseen liittyvät suunnitelmat olivat ennallaan. Joka kolmas kotitalous aikoi sisustaa kotiaan ja joka neljäs tehdä remontin seuraavan puolen vuoden aikana. Viihde-elektroniikkaa tai kodinkoneita aikoi hankkia joka viides.

Säästämistä pidettiin jonkin verran epäedullisena. Kuusi kotitaloutta kymmenestä ilmoitti todennäköisesti säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Näistä kuusi kymmenestä aikoi maksaa pois entistä lainaa ja yhtä moni säästää pahan päivän varalle. Lomaa varten aikoi säästää joka toinen säästävistä kotitalouksista.

Kuluttajien luottamusindikaattori 1-7/1996

Kuvio 1.

Luottamusindikaattori ammattiaseman mukaan, heinäkuu 1996

Kuvio 2.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, heinäkuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (90) 1734 3349