15.8.1996

Teollisuustuotannon kasvu nopeutui kesäkuussa

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 4,4 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Kasvu nopeutui vuoden toisella neljänneksellä ja etenkin kesäkuussa. Teollisuustuotanto oli vuoden alkupuoliskolla 1,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Kesäkuussa metalliteollisuuden tuotanto nousi runsaat 10 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Tuotanto kasvoi metalliteollisuuden kaikilla päätoimialoilla. Eniten lisääntyi metallien valmistus, vajaat 16 prosenttia. Sähköteknisten tuotteiden valmistus kasvoi 13,5 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni kesäkuussa 9,2 prosenttia edellisvuotisesta. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus supistui 14,5 prosenttia, kun taas mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto kääntyi 2 prosentin kasvuun.

Muun, lähinnä kotimarkkinoita palvelevan teollisuuden tuotanto nousi kesäkuussa 3,5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Investointitavaroiden tuotanto oli kesäkuussa peräti 10,5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Kulutustavaroidenkin tuotanto piristyi. Niitä tuotettiin 5,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi-kesäkuussa lisääntyi eniten sähköteknisten tuotteiden valmistus, lähes 11 prosenttia edellisvuotisesta. Muita merkittäviä kasvualoja olivat elintarvikkeiden, koneiden sekä metallituotteiden valmistus. Niiden kasvu oli 3-5 prosenttia. Tuotanto laski kuitenkin yli puolella tehdasteollisuuden päätoimialoista. Eniten väheni massan ja paperituotteiden valmistus, lähes 12 prosenttia. Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus laski lähes 8 prosenttia. Tekstiilien, huonekalujen sekä kemikaalien valmistus vähenivät 4-5 prosenttia.

Teollisuustuotannon muutos toimialoittain, tammi-kesäkuu 1996
muutos-% edellisvuoden vastaavasta ajasta, työpäiväkorjattu

Kuva

Tuotantokapasiteetin käyttöasteet jäivät edelleen viimevuotisia alemmiksi. Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli kesäkuussa käytössä vajaat 82 prosenttia, mikä oli 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli runsaat 88 prosenttia, eli 5 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi. Puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste jäi 80 prosenttiin, yli 11 prosenttiyksikköä alemmaksi kuin viime vuoden kesäkuussa.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kesäkuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479