19.8.1996

Vientihinnat laskivat lähes puolitoista prosenttia

Vientihinnat laskivat kesäkuusta heinäkuuhun 1,4 prosenttia, kun paperit ja kartongit sekä perusmetallit halpenivat. Sen sijaan selluloosan vientihinnat kääntyivät nousuun ja ne kohosivat kesäkuusta heinäkuuhun lähes kaksitoista prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vientihintaindeksistä.

Viime vuoden heinäkuusta vientihinnat ovat laskeneet 0,3 prosenttia. Viimeksi vientihinnat laskivat vuotta aiemmasta toukokuussa 1994.

Teollisuuden tuottajahinnat alenivat kesäkuusta heinäkuuhun 0,6 prosenttia. Lasku johtui, kuten vientihinnoissakin, paperien ja kartonkien sekä perusmetallien halpenemisesta. Vuodessa teollisuuden tuottajahinnat ovat laskeneet 0,7 prosenttia.

Tukkuhinnat nousivat kesäkuusta heinäkuuhun 0,4 prosenttia. Tämä aiheutui maataloustuotteiden, öljytuotteiden ja raakaöljyn kallistumisesta. Viime vuoden heinäkuusta tukkuhinnat ovat kohonneet puoli prosenttia.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi kesäkuusta heinäkuuhun 1,9 prosenttia. Vuodessa HWWA-indeksi on noussut kuusi prosenttia.

Tuottajahintaindeksit

Lähde: Tuottajahintaindeksit, heinäkuu 1996
Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Anne Forss (09) 1734 3469