27.8.1996

Ansiot nousivat liki neljä prosenttia

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan tämän vuoden huhti-kesäkuussa keskimäärin 3,9 prosenttia vuoden 1995 vastaavasta ajasta. Reaaliansiot kasvoivat 3,2 prosenttia.

Ansiotasoa kohottivat lähinnä viime vuoden marraskuussa toteutuneet yleiset palkankorotukset. Laaja-alaisina korotuksina ne tasoittivat eri palkansaajaryhmien ansiokehitystä.

Ansiotaso nousi kunnissa 4, yksityisillä aloilla 3,8 ja valtiolla 3,3 prosenttia.

Ansiotason ja reaaliansioiden muutos

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli huhti-kesäkuussa lähes 10 600 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli runsaat 11 600 markkaa ja naisten vajaat 9 500 markkaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli 11 000 markkaa ja tuntipalkkaa saavien 9 300 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien bruttoansioiden kehitystä. Ansiot on laskettu säännölliseltä työajalta, eikä niistä ole vähennetty veroja ja veroluontoisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi, 2. neljännes 1996
Lisätietoja: Yrjö Malmström (09) 1734 3468