30.8.1996

Kokonaistuotanto lisääntyi edelleen kesäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 2,4 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, kesäkuun tuotanto oli 0,4 prosenttia toukokuun tuotantoa suurempi. Toukokuussa tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuotisesta. Tuotanto lisääntyi kesäkuussa teollisuudessa, kaupassa sekä muissa palveluissa ja julkisessa toiminnassa mutta laski maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa ja liikenteessä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaa- jasta.

Kokonaistuotannon muutokset

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kesäkuussa 4,5 prosenttia ja kaupan tuotanto prosentin vuotta aiemmasta. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi 2 prosenttia. Sen sijaan maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni runsaat 3 prosenttia, mikä johtui markkinahakkuiden supistumisesta edelleen. Rakentamisen tuotanto laski 2,5 prosenttia ja liikenteen tuotanto 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1996
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355