4.9.1996

Kuluttajien mielialat paranivat edelleen

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen vahvistui edelleen elokuussa. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen oltiin tyytyväisiä. Kuluttajat uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavana vuonna. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi elokuun lopulla uuteen ennätykseen, pistelukuun +13. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla elokuussa 1 760 suomalaista.

Neljä kymmenestä arvioi maan talouden parantuneen viimeisen vuoden aikana. Yhtä moni uskoi talouskasvuun seuraavanakin vuonna. Yksi kymmenestä oli näistä asioista vastakkaista mieltä. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän seuraavan vuoden aikana. Kaksi kotitaloutta kymmenestä arvioi oman taloutensa jatkossa paranevan. Yksi kymmenestä pelkäsi taloutensa heikentyvän.

Kotitalouksien rahatilanne oli elokuussa hieman parantunut. Neljä kymmenestä ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan ja joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään. Neljä prosenttia oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kaksi sadasta ilmoitti velkaantuneensa.

Asunnon ja auton ostoaikeet ovat edelleen hienokseltaan kasvussa. Kuusi kotitaloutta sadasta aikoi ostaa asunnon vuoden sisällä. Neljä kymmenestä aikoi rahoittaa kaupan pääasiassa edellisen asunnon myyntitulolla ja kolme kymmenestä pankkilainalla. Joka kymmenes kotitalous aikoi hankkia käytetyn henkilöauton puolen vuoden sisällä. Uuden auton aikoi hankkia vajaat 50 000 taloutta eli kaksi sadasta.

Runsas kolmannes vastaajista aikoi tehdä kotimaan lomamatkan puolen vuoden sisällä. Ulkomaan lomaa suunnitteli kolme kymmenestä. Muun kulkuvälineen kuin henkilöauton aikoi hankkia joka kymmenes kotitalous. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kuudes ja loma-asuntoa mieli noin kolme sadasta.

Kodin kohennukseen liittyvät suunnitelmat olivat loppukesällä kasvussa ja edellisvuotta korkeammalla tasolla. Neljä kymmenestä aikoi sisustaa kotiaan ja joka neljäs tehdä remontin. Viihde- elektroniikkaa tai kodinkoneita aikoi hankkia useampi kuin joka viides.

Säästämistä pidettiin elokuussa jonkin verran epäedullisena. Kuusi kotitaloutta kymmenestä ilmoitti todennäköisesti säästävänsä seuraavan vuoden aikana. Luotonottoa pidettiin edullisempana kuin milloinkaan yhdeksään vuoteen. 12 kotitaloutta sadasta harkitsi luoton- ottoa seuraavan vuoden aikana. Näistä joka viides suunnitteli ottavansa luottoa asunto-osakkeen hankintaan.

Kuluttajien luottamusindikaattori 1-8/1996

Kuva 1

Luottamusindikaattori ammattiaseman mukaan, elokuu 1996

Kuva 2

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, elokuu 1996
Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360