25.1.1996

Työllisyyden kasvu hiipui joulukuussa

Työllisten määrä oli joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vain hieman suurempi kuin vuoden 1994 joulukuussa. Tähän vaikutti etenkin työpaikkojen väheneminen alkutuotannossa.

Miesten työpaikat lisääntyivät runsaan prosentin vuoden 1994 joulukuusta. Naisten työllisyys sen sijaan väheni puoli prosenttia. Uudellamaalla työpaikat lisääntyivät joulukuussa noin 30 000:lla.

Kun kausivaihtelun vaikutus poistetaan, työllisyys heikkeni hieman marraskuusta joulukuuhun.

Työttömiä oli joulukuussa 416 000, kymmenen tuhatta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä oli miehiä 55 ja naisia 45 prosenttia. Työttömyysaste oli 17,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste pieneni vuodessa prosenttiyksikön 17,8 prosenttiin. Naisten työttömyys lisääntyi hieman eli 15,9 prosentista 16,2 prosenttiin. Kausitasoitettu työttömyys väheni marraskuusta joulukuuhun kahdella tuhannella.

Työvoiman muutokset 12/1994-12/1995, 1 000 henkeä
Työvoiman muutokset12/1994-12/1995
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Nuoria oli joulukuussa työttömänä 70 000. Nuorten työttömyys väheni vuodessa muutamalla tuhannella.

Työttömyysaste pieneni kaupan alalla edellisvuotisesta runsaat kolme prosenttiyksikköä, mutta suureni rakentamisessa lähes kolme prosenttiyksikköä. Rakennusalan työvoimasta 36 prosenttia oli joulukuussa vailla työtä.

Työllisyys parani vuonna 1995

Työllisten määrä lisääntyi viime vuonna viiden vuoden laskukauden jälkeen. Työllisiä oli keskimäärin 2 068 000 henkeä, 44 000 enemmän kuin vuonna 1994. Miesten työllisyys koheni 37 000:lla, naisten vain 7 000:lla.

Työpaikat lisääntyivät viime vuonna eniten metalliteollisuudessa. Myös rakentaminen elpyi hieman edellisestä vuodesta. Samoin tukkukaupan, kiinteistö- ja liike-elämän palvelujen sekä koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla työskenteli viime vuonna enemmän väkeä kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 430 000, miehiä 230 000 ja naisia 200 000. Työttömyys aleni edellisestä vuodesta 26 000:lla. Työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 17,2 prosenttia, runsaan prosenttiyksikön pienempi kuin edellisenä vuonna.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 12 000 työikäistä suomalaista. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 4.-10. joulukuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Joulukuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 478 000 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus, joulukuu 1995
Lisätietoja: Tapio Oksanen (90) 1734 3228 ja
Hannu Siitonen (90) 1734 3225