16.9.1996

Teollisuustuotannon kasvu jatkui heinäkuussa

Teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 5,0 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Lomien osittainen ajoittaminen muillekin kesäkuukausille nosti myös kapasiteetin käyttöasteita eri teollisuuden aloilla.

Metalliteollisuuden tuotanto nousi heinäkuussa 14,5 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Tuotanto kasvoi metalliteollisuuden kaikilla päätoimialoilla. Eniten lisääntyi sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 22 prosenttia.

Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni heinäkuussa 7,4 prosenttia edellisvuotisesta. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus laski 9,4 prosenttia, kun taas mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 3,6 prosenttia.

Muun teollisuuden tuotanto nousi heinäkuussa 5,2 prosenttia vuotta aiemmasta.

Investointitavaroita tuotettiin heinäkuussa 13,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Myös kulutustavaroiden tuotanto piristyi. Niitä tuotettiin 7,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koko tehdasteollisuuden kapasiteetista oli heinäkuussa käytössä 73 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden heinäkuussa. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli lähes 75 prosenttia, 5 prosenttiyksikköä edellisvuotista suurempi. Puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste jäi kuitenkin 82 prosenttiin, 6 prosenttiyksikköä alemmaksi kuin vuotta aiemmin. Muun, lähinnä kotimarkkinoita palvelevan teollisuuden käyttöaste oli 65 prosenttia, runsaat 3 prosenttiyksikköä edellisvuotista suurempi. Myös rakennusaineteollisuuden kapasiteetin käyttöaste kohosi.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, heinäkuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479