17.9.1996

Kunnat palkkaavat vain tilapäisväkeä

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten työntekijöiden määrä oli runsaat 400 000 vuonna 1995. Määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Tilapäisessä työsuhteessa olevien määrä kuitenkin kasvoi samalla kun vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä väheni. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuntasektorin kuukausipalkkoja kuvaavasta tilastosta.

Vakinaisten työntekijöiden osuus kuukausipalkkaisesta henkilöstöstä oli noin 75 prosenttia. Sijaisia kuukausipalkkaisista oli 10 prosenttia, määräaikaisia 8, työllistämisvaroin työllistettyjä 5 ja muita tilapäisiä työntekijöitä noin 2 prosenttia.

Kaikkiaan kunnat ja kuntayhtymät työllistivät 432 200 työntekijää, joista kuukausipalkkaisia oli 402 200 ja tuntipalkkaisia noin 30 000.

Taulukko

Kuntien kuukausipalkat nousivat viisi prosenttia

Kuntasektorin kuukausipalkkaiset ansaitsivat vuonna 1995 keskimäärin 10 315 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansiot olivat 12 802 ja naisten 9 627 markkaa. Edelliseen vuoteen verrattuna kuukausiansiot nousivat keskimäärin 4,9 prosenttia. Luvut on laskettu kokonaisansioista, joihin on laskettu mukaan ansiot säännölliseltä työajalta, ylityöt ja varallaolokorvaukset. Lomarahaa ei ole laskettu kokonaisansioon.

Säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 9 874 markkaa kuukaudessa, miehillä 11 782 ja naisilla 9 346 markkaa. Säännölliseltä työajalta maksettu kuukausiansio nousi keskimäärin 4,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään kuntien palkkatiedusteluun lokakuulta 1995.

Lähde: Kuntasektorin kuukausipalkat 1995
Lisätietoja: Mikko Leinonen (09) 1734 3460,
Eero Koljonen (09) 1734 3467