19.9.1996

Rahoitusleasingtoiminta supistui kolmanneksen viime vuonna

Luottolaitokset rahoittivat koneisiin, laitteisiin ja ajoneuvoihin kohdistuvia rahoitusleasinginvestointeja viime vuonna kaikkiaan 1,5 miljardilla markalla. Tämä oli kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 1994. Lisäksi luottolaitosten rahoittamia niin sanottuja sale-and- leaseback -investointeja sekä kiinteistöleasinginvestointeja tehtiin yli 200 miljoonalla markalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

Rahoitusleasing on pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Sale-and-leaseback
-sopimuksella asiakas myy kohteen rahoittajayhtiölle ja vuokraa sen takaisin. Kiinteistöleasing on lähinnä kiinteistöjen osakkeiden vuokrausta leasingehdoin.

Rahoitusleasing lähinnä yritysten käyttämä rahoitusmuoto

Ylivoimaisesti suurin rahoitusleasingiä käyttävä sektori oli yhteisöyritykset, jonka hankintojen osuus oli viime vuonna 85 prosenttia kaikista perinteisistä leasinginvestoinneista. Toimialoista suurin vuokraaja oli teollisuus, joka vastasi neljäsosasta tehdyistä investoinneista. Myös energia- ja vesihuolto sekä kaupan ala olivat merkittäviä rahoitusleasingin käyttäjiä.

ATK-laitteet ja konttorikoneet oli huomattavin rahoitusleasingillä hankittu tuoteryhmä. Viime vuonna puolet luottolaitosten rahoittamista rahoitusleasinghankinnoista kohdistui tähän tuoteryhmään. Ajoneuvojen osuus oli neljännes kaikista hankinnoista.

Rahoitusleasingvuokria, sale-and-leaseback/kiinteistöleasing -vuokrat mukaan lukien, maksettiin viime vuonna kaikkiaan 1,3 miljardia markkaa, mikä oli kuudennes edellisvuotista vähemmän.

Luottolaitosten rahoitusleasinginvestoinnit 1992-1995

Kuva 1

pl. sale-and-leaseback/kiinteistöleasing

Luottolaitosten rahoitusleasinginvestoinnit 1995
vuokralleottajan sektorin mukaan

Kuva 2

Yhteensä 1 539 milj. mk

pl. sale-and-leaseback/kiinteistöleasing

Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1995 tietoja myös muiden kuin luottolaitosten harjoittamasta rahoitusleasingtoiminnasta. Nämä vuokralleantajat, joiden päätoimialana on joko rahoitusleasing tai muu luotonanto, tekivät viime vuonna rahoitusleasinginvestointeja yhteensä 0,5 miljardilla markalla ja niille maksettiin rahoitusleasingvuokria yhteensä 0,4 miljardia.

Lähde: Rahoitusleasing 1995
Lisätietoja: Eero Savolainen (09) 1734 3539,
Mirja Laine (09) 1734 3330