23.9.1996

Väestöstä jo yli 80 prosenttia asuu taajamissa
Taajamien pinta-ala vain 2,5 prosenttia koko maasta

Väestön keskittyminen taajamiin on jatkunut. Viime vuoden lopussa taajamaväestön osuus koko väestöstä oli Tilastokeskuksen väestölaskentatietojen mukaan 81 prosenttia. Taajamissa asuvien määrä lisääntyi viidessä vuodessa 160 000:lla eli runsaat 4 prosenttia.

Taajamien maapinta-ala oli viime vuoden lopussa 7 600 neliökilometriä. Neljä viidennestä maamme väestöstä asuu siis alalla, joka on ainoastaan 2,5 prosenttia Suomen maapinta-alasta. Kaikki 906 taajamaa mahtuisivat helposti esimerkiksi Enontekiön tai Kittilän kunnan alueelle. Väestön keskittymistä kuvaa myös se, että taajamien asukastiheys on 546 asukasta neliökilometrillä, kun taas haja- asutusalueiden asukastiheys on vain 4.

Taajama on vähintään 200 asukkaan asutustihentymä, jossa rakennusten etäisyys toisistaan on enintään 200 metriä. Rajaukseen eivät vaikuta mitkään hallinnolliset, kuten kunnan tai läänin, rajat.

Viime vuonna yli 215 000 henkeä muutti kunnasta toiseen ja lähes puoli miljoonaa ihmistä vaihtoi asuinpaikkaa kunnan sisällä. Muuttajat valitsivat asuinpaikakseen yleensä taajaman, joka useimmiten oli vielä suuri keskustaajama. Esimerkiksi Helsingin keskustaajamassa, joka ulottuu kymmenen kunnan alueelle, asui viime vuoden lopussa lähes 950 000 ihmistä eli 23 prosenttia koko taajamaväestöstä. Viidessä vuodessa Helsingin keskustaajaman väestö lisääntyi 7 prosenttia.

Yli 20 000 asukkaan keskustaajamia oli viime vuoden lopussa 32. Niissä asui melkein 2 700 000 henkeä, mikä on peräti 65 prosenttia taajamaväestöstä ja 53 prosenttia maan koko väkimäärästä.

Taajamatilastoja on laadittu vuodesta 1960 lähtien. Taajamissa asuva väestö on lisääntynyt 35 vuodessa kahdella kolmanneksella eli 1,7 miljoonalla hengellä. Kymmenen viime vuoden aikana muutto taajamiin on kuitenkin hidastunut.

Tilastokeskus käyttää taajamien rajauksessa väestötietojärjestelmän koordinaattipohjaisia tietoja rakennusten ja väestön sijainnista. Uudet taajamarajat on muodostettu automaattiseen rajaukseen perustuvalla tekniikalla, jota käytettiin ensimmäisen kerran vuoden 1990 väestölaskennassa.

Lisää taajamittaisia tietoja Tilastokeskus julkaisee Taajamat 1995
-yhteenvetoraportissa, joka ilmestyy myöhemmin syksyllä.

Taajamaväestön osuus maakunnittain 31.12.1995, %

 Maakunta        Koko väestö       Taajamissa     %
Taulukko

Lähde: Väestölaskentatiedot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Lauri Yli-Pekka (09) 1734 3574, Kari Seppä (09) 1734 3572