25.9.1996

Tieliikenteen tavarankuljetukset vähenivät edelleen huhti-kesäkuussa

Kuorma-autoliikenteen kuljetusten määrä oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 5 318 miljoonaa tonnikilometriä. Se oli 7 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Ammattimaisen liikenteen osuus suoritteesta oli 88 prosenttia eli 4 706 miljoonaa tonnikilometriä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuva

Kuorma-autoilla kuljetettujen tonnien määrä jäi toisella neljänneksellä selvästi edellisvuotista vähäisemmäksi. Tämä johtui pääasiassa raskaiden maa-aineskuljetusten määrän pienenemisestä. Vuonna 1995 eri puolilla maata tehtiin muutamia todella suuria maansiirtourakoita, kun taas tänä vuonna vastaavia ei ole ollut.

Myös kokonaistavaramäärä ilman maa-aineksia oli vuoden toisella neljänneksellä edellisvuotista pienempi. Määrä väheni noin 5 prosenttia. Kuljetukset perävaunuttomilla kuorma-autoilla ja puoliperävaunuyhdistelmillä supistuivat. Sen sijaan raskaiden varsinaisten perävaunuyhdistelmien kuljettama tavaramäärä kasvoi hieman.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 2/96
Lisätietoja: Sinikka Parkko (09) 1734 3254