26.9.1996

Palvelut työllistivät elokuussa

Työpaikat lisääntyivät palvelualoilla lähes 60 000:llä viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Jalostuksessa työpaikat lisääntyivät muutamalla tuhannella ja alkutuotannossa työllisyys väheni. Kokonaistyöllisyys lisääntyi vuodessa 46 000:lla.

Naisten työpaikat lisääntyivät viime vuoden elokuusta runsaalla 30 000:lla. Miesten työllisyys parani 15 000:lla. Eniten työpaikat lisääntyivät Uudenmaan ja Hämeen lääneissä.

Kausitasoitettu työllisyys on pysynyt lähes ennallaan huhtikuusta lähtien.

Taulukko

Työttömiä oli elokuussa 403 000, suunnilleen saman verran kuin viime vuoden elokuussa. Työttömyysaste 15,9 prosenttia oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Naisten työttömyysaste oli edelleen suurempi kuin miesten. Miesten työttömyysaste aleni viime vuoden elokuusta 0,7 prosenttiyksikköä 15,6 prosenttiin, naisten taas kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä 16,2 prosenttiin. Kausitasoitettu työttömyys pysyi heinäkuun tasolla.

Nuorten työttömyys väheni viime vuodesta 5 000:lla. Nuoria oli elokuussa työttömänä 62 000 henkeä.

Työttömistä 105 000 tuli julkisista ja muista palveluista ja 60 000 teollisuudesta. Rakentamisen työttömyysaste oli 19,8 prosenttia.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 10 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 12.-18. elokuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Elokuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 439 600 työtöntä.

Työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli. Elokuun työttömyysasteessa se oli ± 0,8 prosenttiyksikköä.

Lähde: Työvoimatutkimus, elokuu 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228 ja Hannu Siitonen (09) 1734 3225

Kuva 1

Kuva 2

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.