27.9.1996

Rakennusluvat lisääntyivät edelleen heinäkuussa

Rakennuslupia myönnettiin heinäkuussa 1,5 miljoonalle kuutiometrille. Määrä oli yli puolitoistakertainen viime vuoden heinäkuuhun verrattu- na. Tammi-heinäkuussa lupia myönnettiin runsaan 18 miljoonan kuutiometrin edestä, neljännes enemmän kuin viime vuoden tammi- heinäkuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilas- tosta.

Rakennuslupien kuutiomäärät kasvoivat tammi-heinäkuussa liike- ja toimistorakennuksia lukuunottamatta kaikissa rakennustyypeissä. Asuinrakentamiseen lupia myönnettiin viiden miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuusrakennuslupien kuutiomäärä oli neljänneksen edellisvuotista suurempi.

Rakennuslupien kokonaiskuutiomäärä lisääntyi tammi-heinäkuussa kaikissa muissa lääneissä paitsi Hämeen, Kymen ja Keski-Suomen lääneissä sekä Ahvenanmaalla.

Taulukko Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu 1996.
Rakentaminen 1996:20
Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234