Autokauppa kovassa kasvussa heinäkuussa

Autokauppa kasvoi heinäkuussa vauhdilla. Heinäkuu oli yleensäkin niin tukku- kuin vähittäiskaupassakin edellisvuotista selvästi vilkkaampi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi 6,7 prosenttia ja vähittäiskaupan 8,4 prosenttia viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun. Myynnin arvonlisäveroton arvo lisääntyi tukkukaupassa 9,0 ja vähittäiskaupassa 9,2 prosenttia. Tämän vuoden heinäkuussa oli yksi kauppapäivä enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Tukkukauppaa piristi heinäkuussa autokaupan lisäksi koneiden ja pääomatavaroiden kauppa sekä rauta- ja rakennustarviketukku. Rauta- ja rakennustarvikkeiden tukkukauppa ylsikin ensi kertaa selvästi viimevuotista suuremmaksi. Myyntimäärä lisääntyi lähes 11 prosenttia. Autojen tukkukauppa kasvoi lähes viidenneksen viimevuotisesta. Ainoastaan vaatetukun ja yleistukkukaupan myynnit vähenivät viimevuotisesta.

Vähittäiskaupan myyntimäärät lisääntyivät heinäkuussa kolmea poikkeusta lukuunottamatta jokaisella vähittäiskaupan toimialalla. Huoltamokaupan myyntimäärän kahdeksan prosentin pienennykseen vaikuttivat heinäkuun huonot ilmat ja matkailijoiden vähentyminen. Kioskien myyntimäärän väheni ainakin osittain siksi, että tänä vuonna heinäkuussa oli yksi sunnuntai vähemmän kuin viime vuonna.

Heinäkuun suurimmat kasvulukemat vähittäiskaupassa saavutti autokauppa. Kuun puolivälissä annettu ilmoitus autoveron mahdollisesta nostamisesta vuoden 1997 alusta nosti heinäkuun autokaupan myyntimäärän peräti 35 prosenttia viime vuoden heinäkuuta suuremmaksi. Myös jalkineiden vähittäiskauppa kasvoi selvästi viime vuoteen nähden. Kasvua kertyi lähes 17 prosenttia. Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan myyntimäärä kasvoi yli 15 prosenttia. Tavaratalojen myyntimäärä kasvoi yli 8 prosenttia viime vuoden heinäkuusta.

Viime vuoden tammi-heinäkuusta tämän vuoden tammi-heinäkuuhun myyntimäärä lisääntyi tukkukaupassa 2,6 ja vähittäiskaupassa 3,4 prosenttia. Vastaavana aikana myynnin arvonlisäveroton arvo nousi 3,5 prosenttia koko tukkukaupassa ja 4,0 prosenttia koko vähittäiskaupassa. Vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana myyntimääriään ovat eniten kasvattaneet autotukkukauppa sekä koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa. Vähittäiskaupan puolella vastaavasti autojen sekä sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan kauppa ovat käyneet parhaiten.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, heinäkuu 1996
Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552