14.10.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa vajaan prosentin

Rakennuskustannukset alenivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 0,9 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 0,5 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,9 prosenttia. Muiden panosten hinta laski 4,7 prosenttia, mikä johtui lähinnä korkojen alenemisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Elokuusta syyskuuhun rakennuskustannukset pysyivät ennallaan. Työpanosten hinta nousi 0,3 prosenttia. Sen sijaan tarvikepanosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,3 prosenttia.

Taulukko

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, syyskuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (09) 1734 2231