21.10.1996

Työttömät ja nuoret nukkuivat eurovaaleissa

Työttömät näyttävät Tilastokeskuksen selvityksen mukaan osallistuneen laimeasti europarlamenttivaaleihin. Viime eduskuntavaaleihin verrattuna äänestysaktiivisuus väheni myös alueilla, joiden ikärakenne on nuori, joilla on vähän maatalousväestöä tai joilla on suhteellisen paljon pienituloisia.

Tilastokeskus analysoi puolueiden väestöryhmittäisen kannatuksen muutosta äänestysalueittaisilla profiileilla. Analyysi perustui tietoihin 1 500 äänestysalueesta, ei yksittäisten ihmisten äänestämisestä.

Keskustan kannatuksen kasvu näyttää tulleen suomenkielisiltä alueilta, joilla äänestysaktiivisuus näissä vaaleissa oli vähäinen ja joilla vuoden 1994 kansanäänestyksessä vastustettiin Suomen EU-jäsenyyttä. Sosiaalidemokraatit menettivät kannatustaan laiskasti äänestäneillä alueilla, joilla maatalous- ja palveluelinkeinojen osuus on pieni.

Europarlamenttivaalien tyypillinen ehdokas:
Töissä, akateeminen, hyvätuloinen, 47-vuotias, naimisissa, mies

Europarlamenttivaalien tyypillinen ehdokas oli työssäkäyvä, akateemisesti koulutettu, hyvätuloinen, 47-vuotias, naimisissa oleva mies. Ehdokkaat olivat selvästi paremmin toimeentulevia kuin äänestäjänsä, osoittaa Tilastokeskuksen selvitys ehdokkaiden ja äänioikeutettujen yhteiskunnallisesta taustasta.

Vuoden 1994 lopussa yli kaksi kolmannesta ehdokkaista oli työelämässä. Joka toinen ehdokas toimi julkisessa hallinnossa, koulutuksessa, terveydenhuollossa, järjestöissä tai kulttuurialalla. Kahdella kolmesta oli korkean asteen koulutus.

Äänioikeutetuista oli työllisiä vuoden 1994 lopussa vajaat puolet. Korkean asteen koulutus oli 12 prosentilla.

Europarlamenttivaalien ehdokkaat ja äänioikeutetut
pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.1994, %


1 Työssä: palkansaaja tai yrittäjä. 2 Muu: esimerkiksi omaa kotitaloutta hoitava

Ehdokkaiden keskimääräiset valtionveronalaiset tulot olivat 210 000 markkaa vuonna 1994, yli kaksi kertaa niin suuret kuin äänioikeutetuilla keskimäärin. Puolet ehdokkaista oli ilmoittanut vuoden 1994 verotuksessa varallisuudekseen vähintään 156 000 markkaa ja veloikseen vähintään 56 000 markkaa.

Puolueet olivat asettaneet listoillensa yleensä yhden ruotsinkielisen, 2-3 yksinasuvaa, 1-2 opiskelijaa ja yhden eläkeläisen. Miehiä ehdokkaista oli 128 ja naisia 79. Ehdokkaiden keski-ikä oli noin 47 vuotta, lähes sama kuin äänioikeutettujen.

Lähde: Europarlamenttivaalit 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252, Eeva Heinonen (09) 1734 3268, Kaarina Jokinen (09) 1734 3246
INTERNET: HTTP://WWW.STAT.FI