21.10.1996

Keskusta menestyi kuntavaaleissa pienituloisten alueilla

Keskustan kannatus lisääntyi edellisistä kunnallisvaaleista eniten pienituloisten alueilla. Toinen vaalivoittaja Kokoomus puolestaan näytti menestyneen erityisesti alueilla, joilla maatalousväestön osuus oli pieni. Myös ikärakenteeltaan nuorilla alueilla Kokoomus lisäsi kannatustaan.

Tilastokeskus analysoi puolueiden väestöryhmittäisen kannatuksen muutosta äänestysalueittaisilla profiileilla. Analyysi perustui tietoihin 1 500 äänestysalueesta, ei yksittäisten ihmisten äänestämisestä.

Kunnallisvaalien tyypillinen ehdokas:
Töissä, ei-akateeminen, 45-vuotias, naimisissa, mies

Kunnallisvaalien tyypillinen ehdokas oli työssäkäyvä, ei-akateeminen, 45-vuotias, naimisissa oleva mies. Tiedot ovat selvityksestä, jonka Tilastokeskus teki kunnallisvaalien ehdokkaiden ja äänioikeutettujen yhteiskunnallisesta taustasta.

Kunnallisvaaliehdokkaat olivat keskimäärin kaksi vuotta nuorempia kuin äänioikeutetut. Ehdokkaat oli paremmin työllistyneitä, paremmin koulutettuja ja suurituloisempia kuin äänioikeutetut keskimäärin.

Kolme neljästä kunnallisvaaliehdokkaasta oli vuoden 1994 lopun tiedon mukaan töissä joko palkansaajana tai yrittäjänä. Samoin kolme neljästä oli naimisissa ja kotona asuvia lapsia oli lähes yhtä monella. Yksi kymmenestä ehdokkaasta oli työtön tai eläkkeellä. Yksinhuoltajia oli yksi viidestätoista.

Joka toisella kunnallisvaaliehdokkaalla oli keskiasteen koulutus. Korkean asteen tutkinnon oli suorittanut joka neljäs.

Ehdokkaiden valtionveronalaiset tulot olivat vuonna 1994 keskimäärin 117 000 markkaa eli runsaan kolmanneksen suuremmat kuin äänioikeutetuilla keskimäärin. Joka toisella ehdokkaalla oli verotuksessa ilmoitettua varallisuutta vähintään 140 000 ja velkaa vähintään 38 000 markkaa.

Kunnallisvaalien ehdokkaat ja äänioikeutetut
pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.1994, %


1 Työssä: palkansaaja tai yrittäjä, 2 Muu: esimerkiksi omaa kotitaloutta hoitava

Koulutetuimmat ehdokkaat oli Luonnonlain puolueella, vähiten koulutetut Kommunistisella työväenpuolueella ja Perussuomalaisilla. Luonnonlain puolueen ehdokkaat olivat pienituloisimpia, Kokoomuksen suurituloisimpia. Nuorimmat ehdokkaat oli Nuorsuomalaisilla: keski-ikä 38 vuotta.

Kunnallisvaaliehdokkaista oli miehiä 64 prosenttia. Alle 20- tai yli 70-vuotiaita ehdokkaista oli runsas prosentti. Vanhin ehdokas oli 91-vuotias.

Kunnallisvaaleihin asetettiin 43 104 ehdokasta. Kunnanvaltuutettuja heistä oli 8 898 eli runsas viidennes.

Vaaleissa valittiin 12 482 kunnanvaltuutettua. Heistä 31,4 prosenttia oli naisia. Valittujen keski-ikä oli 46 vuotta.

Lähteet: Kunnallisvaalit 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252, Eeva Heinonen (09) 1734 3268, Kaarina Jokinen (09) 1734 3246
INTERNET: HTTP://WWW.STAT.FI