7.11.1996

Kuluttajien optimismi pysyy

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen säilyi vahvana lokakuussa. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen oltiin tyytyväisiä. Kuluttajat uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa +12. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla 21.-28. lokakuuta 2 100 suomalaista.

Neljä kymmenestä arvioi lokakuussa maan talouden parantuneen viimeisen vuoden aikana. Yhtä moni uskoi talouskasvuun seuraavanakin vuonna. Yksi kymmenestä oli näistä asioista vastakkaista mieltä. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän seuraavan vuoden aikana. Joka neljäs kotitalous arvioi oman taloutensa jatkossa paranevan. Yksi kymmenestä pelkäsi sen heikentyvän.

Kotitalouksien rahatilanne oli lokakuussa ennallaan. 45 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan ja yhtä moni kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä. Yhtä moni oli velkaantunut.

Yli puolet vastaajista piti ajankohtaa huonona säästämiselle. Silti kuusi kymmenestä aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä yli puolet säästää velanhoitoa varten tai pahanpäivän varalle. Luotonottoa pidettiin edullisempana kuin vuosiin ja lainan ottoa suunnitteli entistä useampi. Viisi sadasta aikoi varmasti ja kahdeksan sadasta mahdollisesti ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Asunnon ja auton ostoaikeet olivat lokakuussa suunnilleen ennallaan. Yhdeksän prosenttia kotitalouksista aikoi ostaa asunnon kahden vuoden sisällä. Auton ostoa samana aikana suunnitteli joka neljäs kotitalous. Neljä kymmenestä aikoi tehdä kotimaan lomamatkan puolen vuoden sisällä. Ulkomaan lomaa suunnitteli kolme kymmenestä. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kuudes.

Syksy on erityisesti kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja kalusteiden hankinnan aikaa. Neljä kymmenestä aikoi sisustaa kotiaan seuraavan puolen vuoden aikana. Viihde-elektroniikkaa tai kodinkoneita aikoi hankkia joka neljäs.

EU:n komission julkaiseman kuukausitilaston mukaan suomalaiset olivat EU-maiden kansalaisista luottavaisimpia elokuussa. Vertailusta puuttuvat vielä Ruotsin ja Itävallan luvut, jotka näyttävät jäävän negatiivisiksi. Tiedot ovat kausitasoitettuja, jonka vuoksi ne saattavat hieman poiketa alkuperäisistä.

Kuluttajien luottamusindikaattori, tammi-lokakuu 1996

Kuva

Luottamusindikaattori eräissä EU-maissa, elokuu 1996
kausitasoitettu

Kuva 2
Lähde: European Economy Supplement B, 8/96

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, lokakuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349