11.11.1996

Ansiot nousivat runsaat kolme prosenttia

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan tämän vuoden heinä-syyskuussa keskimäärin 3,3 prosenttia vuoden 1995 vastaavasta ajasta. Reaaliansiot kasvoivat 2,9 prosenttia.

Ansiotason noususta suurin osa johtuu viime vuoden marraskuussa toteutetuista yleisistä palkankorotuksista. Laaja-alaisina korotuksina ne tasoittivat eri palkansaajaryhmien ansiokehitystä.

Ansiotaso nousi yksityisillä aloilla 3,2 ja valtiolla sekä kunnissa 3,3 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli heinä-syyskuussa lähes 10 600 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli runsaat 11 600 markkaa ja naisten noin 9 500 markkaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli 11 000 markkaa ja tuntipalkkaa saavien runsaat 9 300 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajille säännölliseltä työajalta maksettujen bruttoansioiden kehitystä. Ansioista ei ole vähennetty veroja ja veroluontoisia maksuja.

Ansiotason ja reaaliansioiden muutos neljänneksittäin 1991-1996
muutos vuotta aiemmasta
Kuva

Lähde: Ansiotasoindeksi, 3. neljännes 1996
Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235