14.11.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa vajaan prosentin

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 lokakuusta vuoden 1996 lokakuuhun 0,8 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 0,3 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,8 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Syyskuusta lokakuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinnat pysyivät ennallaan. Työpanosten hinta nousi 0,1 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,2 prosenttia.

Taulukko

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, lokakuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (09) 1734 2231