22.11.1996

Asuinrakentamiseen paljon lupia syyskuussa

Syyskuussa rakennusluvan sai 2 300 asuinhuoneistoa eli lähes tuhat enemmän kuin syyskuussa vuosi sitten. Tammi-syyskuussa myönnettiin lupia 19 000 uuden asunnon rakentamiseen, mikä oli runsaan neljänneksen edellisvuotista enemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

Asuinrakennuslupien kasvusta huolimatta koko uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli syyskuussa 13 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-syyskuussa lupia myönnettiin kuitenkin viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten eli kaikkiaan yli 24 miljoonan kuutiometrin rakentamiseen.

Teollisuusrakennusluvat vähenivät selvästi syyskuussa verrattuna vuoden 1995 syyskuuhun, jolloin yksi suuri hanke nosti kuutiomäärää. Tammi-syyskuussa teollisuusrakentamiseen myönnettiin lupia vajaan viiden miljoonan kuutiometrin edestä eli yhdeksän prosenttia edellisvuotista enemmän.

Taulukko

Rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, syyskuu 1996. Rakentaminen 1996:25
Lisätietoja : Paula Salminen (09) 1734 2234