4.1.1996

Ansiotaso nousi edelleen heinä-syyskuussa 1995

Palkansaajien ansiot kohosivat heinä-syyskuussa keskimäärin 4,4 prosenttia vuoden 1994 vastaavasta ajasta. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,5 prosenttia, joten reaaliansiot kasvoivat 3,9 prosenttia. Ansiotasoa nostivat vuoden 1994 lopun ja vuoden 1995 palkankorotukset, joita oli useimmilla yksityisillä aloilla ja julkisella sektorilla.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ansiotasoindeksistä, joka mittaa palkansaajien bruttomääräisten keskiansioiden kehitystä. Palkansaajien ansiot on laskettu säännölliseltä työajalta. Palkoista ei ole vähennetty veroja eikä veroluontoisia maksuja.

Ansiotason kehitys 1/1991-3/1995

Yksityisillä aloilla ansiot kohosivat viime vuoden kolmannella neljänneksellä nimellisesti 5,0 prosenttia. Kunnissa nousu oli 3,6 ja valtiolla 2,5 prosenttia vuoden 1994 vastaavaan aikaan verrattuna. Ansiot kohosivat edelleen eniten teollisuudessa eli 6,6 prosenttia. Kuljetuksessa, tietoliikenteessä ja kaupassa ansiotaso kohosi 5-5,5 prosenttia. Vähiten ansiot nousivat talonrakennustoiminnassa.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli heinä-syyskuussa 10 171 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli 11 252 markkaa ja naisten 9 088 markkaa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli 10 615 markkaa ja tuntipalkkaa saavien 8 995 markkaa kuukaudessa.

Lähde: Ansiotasoindeksi, 3. neljännes 1995
Lisätietoja: Yrjö Malmström (90) 1734 3468