3.12.1996

Matkatoimistojen myynti kasvoi 12 prosenttia viime vuonna

Matkatoimistot myivät ja välittivät matkoja viime vuonna 7,7 miljardilla markalla, mikä on 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kun bruttomyynnistä vähennettiin muuttuvat kulut, jäi myyntikatetta yksi miljardi markkaa. Matkatoimistot työllistivät noin 3 400 henkilöä vuonna 1995. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta matkatoimistojen tilinpäätöstilastosta vuodelta 1995.

Kasvaneesta myyntikatteesta huolimatta kannattavuus ei kohentunut, sillä kiinteät toimintakulut kasvoivat samaa tahtia myyntikatteen kanssa. Käyttökatetta jäi saman verran kuin edellisvuonnakin, 126 miljoonaa markkaa. Rahoitustulos- ja nettotulosprosentti alenivat, edellinen 11,4 ja jälkimmäinen 7,6 prosenttiin myyntikatteesta. Tilikauden tulos oli 61 miljoonaa markkaa.

Oman pääoman, varausten ja arvostuserien osuus taseesta oli viime vuonna 25 prosenttia. Se on 5 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Korollista velkaa oli vain 14 prosenttia myyntikatteesta eli 138 miljoonaa markkaa.

Suomen kansantuotteen kasvu vuonna 1995 vauhditti liikematkustuksen kasvua. Liikematkatoimistojen bruttomyynti kasvoikin 13 prosentilla. Muuttuvien kulujen vähentämisen jälkeen liikematkatoimistoille jäi myyntikatetta 445 miljoonaa markkaa. Kannattavuus jäi kasvaneesta myynnistä huolimatta vuoden 1994 tasolle. Käyttökate oli 13,0, rahoitustulos 11,5 ja nettotulos 7,3 prosenttia myyntikatteesta. Liikematkatoimistojen koko myynti ei muodostu liikematkoista, vaan useat niistä tuottavat myös runsaasti seuramatkoja ja välittävät muiden matkoja.

Matkanjärjestäjien bruttomyynti kasvoi viidenneksen 1, 8 miljardiin markkaan. Matkanjärjestäjät ovat yrityksiä, joilla on omaa matkatuotantoa. Kasvaneesta myynnistä huolimatta kannattavuus heikkeni. Käyttökate, rahoitustulos ja nettotulos alenivat 2 prosenttiyksiköllä vuodesta 1994. Kannattavuuden heikkeneminen johtui osaltaan kiristyneestä hintakilpailusta.

Lähde: Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto 1995. Yritykset 1996:11.
Tiedustelut: Veikko Kauranen (09) 1734 3396,
Rauno Viita (09) 1734 3381