4.12.1996p

Oulun seutukunta työllisti hyvin viime vuonna

Työllisten määrä lisääntyi viime vuonna suhteellisesti eniten Oulun, Salon ja Äänekosken seutukunnissa, joissa kussakin kasvua oli 3 prosenttia. Näissä seutukunnissa työvoimaansa lisäsi erityisesti radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden tuotanto. Lukumääräisestikin työllisten määrä lisääntyi Oulun seutukunnassa toiseksi eniten Tampereen seutukunnan jälkeen. Tiedot käyvät ilmi työssäkäynnin ennakkotiedoista, jotka ovat osa Tilastokeskuksen tekemää vuoden 1995 väestölaskentaa.

Työllisten määrä lisääntyi viime vuonna joka kolmannessa seutukunnassa. Yhteensä seutukuntia on 88.

Ennakkotilaston mukaan työllisten määrä oli viime vuoden lopussa suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin. Ennakkotilaston luku on kuitenkin noin prosentin pienempi kuin lopullinen, joten todelliseksi kasvuksi tulee noin 20 000 henkeä.

Kuva

Teollisuuden työpaikat lisääntyivät eniten

Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä lisääntyi teollisuudessa ja toiseksi eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Eniten suhteellinen määrä puolestaan väheni maa- ja metsätaloudessa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Määrällisesti eniten, 7 600:lla, työpaikat lisääntyivät teollisuudessa. Maa- ja metsätalous menetti eniten eli 12 000 työpaikkaa. Terveydenhuollon työpaikat vähenivät lähes 5 000:lla.

Etenkin eräät teollisuuden toimialat kasvattivat viime vuonna työpaikkojensa määrää. Paras työllisyyden lisääjä oli radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus, jonka työvoima kasvoi viidenneksen eli lähes 3 500 hengellä vuodesta 1994. Hyvänä kakkosena oli konttori- ja tietokoneiden valmistus kuudenneksen lisäyksellään. Keskimääräistä enemmän työpaikkojaan lisäsivät myös metallituotteiden valmistus sekä koneiden ja laitteiden valmistus.

Teollisuus lisäsi työvoimaansa lähes koko maassa. Vain joka kolmannessa seutukunnassa työpaikat vähenivät edellisestä vuodesta. Eniten, 12 prosenttia, teollisuuden työllisyys lisääntyi Oulun seutukunnassa.

Rahoitustoiminnassa työskentelevien määrä laski koko maassa. Suhteellisesti eniten rahoitustoiminnasta vähennettiin työpaikkoja Koillis-Lapin, Tornionlaakson, Tunturi-Lapin ja Kotkan-Haminan seutukunnissa. Määrällisesti eniten rahoitustoiminnan työvoima väheni Helsingin, Tampereen ja Turun seutukunnissa.

Suurimmista kaupungeista työllisten määrä kasvoi eniten Oulussa (3,6 %), Tampereella (2,8 %), Vaasassa (1,6 %) ja Espoossa (1,5 %).

Uusia työllisiä 230 000

Viime vuoden lopussa Suomessa oli 1,9 miljoonaa työllistä. Heistä 230 000 työllistyi työelämän ulkopuolelta.

Uusista työllisistä runsas puolet eli 123 000 oli vuotta aiemmin työttömiä ja vajaa kolmasosa, 67 000, opiskelijoita. Äitiyslomalta tai varusmiespalvelusta palasi töihin 34 000. Työelämästä poistuneesta 230 000 henkilöstä taas puolet jäi työttömäksi ja viidennes lähti opiskelemaan.

Jo toinen rekistereihin perustuva väestölaskenta

Vuoden 1995 väestölaskenta oli jo toinen täysin rekisteritietojen pohjalta tehty laskenta. Laskennan ajankohta oli 31. joulukuuta. Edellinen väestölaskenta tehtiin viisi vuotta aiemmin.

Väestölaskennan tilastot tehdään tarkoilla aluejaoilla, muun muassa kunnittain ja kunnan osa-alueittain. Keskeisimmät tiedot kyetään nykyjärjestelmällä tuottamaan joka vuosi, mutta väestölaskentavuosilta, siis joka viides vuosi, tietoja tuotetaan paljon enemmän kuin vuosittain.

Työssäkäynnistä ennakkotietoja on tätä ennen julkaistu vuosilta 1993 ja 1994. Työssäkäynnin ennakkotiedot tehdään osittain keskeneräisistä ja osittain eri aineistoista kuin lopulliset tiedot. Tästä syystä ennakkotilasto sisältää koko maan tasolla prosentin verran liian vähän työllisiä. Prosenttimäärä vaihtelee jonkin verran kunnittain.

Lopulliset työssäkäyntitiedot valmistuvat ensi vuoden lopulla. Niihin sisältyvät tiedot muun muassa ammatista, sosioekonomisesta asemasta, tuloista sekä työmatkoista kunnasta toiseen.

Lähde: Väestölaskenta 1995, työssäkäyntitiedot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Helena Korpi (09) 1734 3605, Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599
Tiedotustilaisuus keskiviikkona 4.12.1996 klo 10-11 Tilastokeskuksen auditoriossa I, Työpajakatu 13, Helsinki