10.12.1996

Tieliikenteen tavarankuljetukset lisääntyivät heinä-syyskuussa

Kuorma-autoliikenteen kuljettama kokonaistavaramäärä kääntyi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä voimakkaaseen kasvuun ja oli yhteensä 110 miljoonaa tonnia. Tavaramäärä kasvoi pääasiassa siksi, että vaisun alkuvuoden jälkeen raskaat maa-aineskuljetukset lisääntyivät merkittävästi ja nousivat lähes viimevuotiselle tasolle. Kuljetetuista tonneista puolet oli maa-aineksia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kuva Maa-aineskuljetuksilla, jotka tyypillisesti ovat hyvin lyhytmatkaisia ja erittäin raskaita kuljetuksia, on hallitseva merkitys tarkasteltaessa kokonaistavaramääriä. Ne peittävät kuljetusmäärien kehityksen muissa tavararyhmissä.

Tammi-syyskuussa kuljetettiin muita tavaroita kuin maa-aineksia määrällisesti 2 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Eniten kuljetettiin kappaletavaraa ja puutavaraa.

Kuorma-autoliikenne elpyi heinä-syyskuussa kaikilla sektoreilla. Kuljetettu tavaramäärä ilman maa-aineksia kasvoi edellisvuotisesta niin yksityisessä kuin ammattimaisessa liikenteessäkin. Ajoneuvotyypeistä kuljetukset puoliperävaunuyhdistelmillä ja varsinaisilla perävaunuyhdistelmillä lisääntyivät ja perävaunuttomien kuorma-autojen kuljettama tavaramääräkin jäi vain niukasti edellisvuoti- sesta.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 3/96
Lisätietoja: Sinikka Parkko (09) 1734 3254