11.12.1996

Luoto perherakenteeltaan perinteisin kunta

Perherakenteeltaan Suomen perinteisimmät maakunnat ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Yksinhuoltaja- sekä avopariperheiden osuus lapsiperheistä on niissä pienin. Perherakenteeltaan perinteisin kunta on puolestaan Vaasan rannikkoseudun Luoto. Tiedot ovat Tilastokeskuksen perhetilastosta, joka on osa vuoden 1995 väestölaskentaa. Ne koskevat viime vuoden viimeistä päivää.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä on 12 prosenttia ja avopariperheitä 8 prosenttia. Luodon kunnassa osuudet ovat runsaat 3 prosenttia.

Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on suurin, parikymmentä prosenttia, Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Avoparien huoltamia lapsiperheitä on suhteellisesti selvästi eniten Ahvenanmaalla eli 22 prosenttia. Lapissa osuus on 17 prosenttia, muissa maakunnissa Etelä- ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta 11-14 prosenttia.

Kuva

Taulukko 1

Perheitä tyypeittäin 1995
Kuva

Suomessa oli viime vuoden lopussa 1 383 000 perhettä. Perheiden kokonaismäärä lisääntyi vuodessa 3 000:lla. Lapsiperheiden määrä kuitenkin väheni 4 000:lla, sillä suurten ikäluokkien perheiden nuorimmaisetkin alkavat jo olla täysi-ikäisiä eli 18 vuotta täyttäneitä.

Perheisiin kuului viime vuoden lopussa 80 prosenttia väestöstä. Perheen keskikoko oli 3,0 henkeä.

Lähde: Perheet 1995, Väestölaskenta 1995. Tilastokeskus
Lisätietoja: Leena Kartovaara (09) 1734 3498