12.12.1996

Oppilaitokset vähenivät, oppilasmäärä lisääntyi hieman

Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja päivälukioiden määrä väheni myös tänä syksynä. Tilastokeskuksen koulutustilaston mukaan peruskoulut vähenivät vuodessa 83:lla, ammatilliset oppilaitokset 56:lla ja päivälukiot kahdella. Oppilasmäärät lisääntyivät kuitenkin hieman.

Oppilaitokset ja opiskelijat 1996 sekä muutos 1995-96

Taulukko

1 Osa ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista siirtyi ammattikorkeakouluihin vuonna 1996. Vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa syksyllä 1996.

Yliopistoihin hyväksyttiin alle 30 prosenttia hakijoista

Maamme 20 yliopistoon haki tänä vuonna 59 300 opiskelijaa. Heistä hyväksyttiin 16 600. Hyväksytyistä oli naisia 55 prosenttia. Nuorimpia olivat tekniikan alalle hyväksytyt, joista 19-vuotiaita oli 60 prosenttia. Taideteolliselle, liikuntatieteelliselle, eläinlääketieteelliselle ja kuvataidealalle hyväksytyistä sen sijaan alle kymmenen prosenttia oli 19-vuotiaita.

Helpointa oli päästä opiskelemaan tekniikkaa ja luonnontieteitä, sillä lähes joka toinen näille aloille hakenut hyväksyttiin. Vaikeinta taas oli päästä teatteri- ja tanssialalle sekä kuvataidealalle. Näille aloille hakeneista vain alle viisi prosenttia hyväksyttiin.

Yhä useampi opiskelee peruskoulun jälkeen

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa viime vuonna 457 600 henkeä. Heistä naisia oli 54 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 1995 keräämään opiskelijoiden ikärakennetilastoon. Opiskelijoita oli 75 600 enemmän kuin vuonna 1990, jolloin tehtiin edellinen vastaava ikärakennetilasto.

Peruskoulun jälkeen opiskelevien osuus väestöstä oli eri lääneissä suunnilleen yhtä suuri. Esimerkiksi 16-19-vuotiailla osuus vaihteli 73 prosentista 77 prosenttiin. Suhteellisesti eniten opiskelijoita oli Pohjois- Karjalan läänissä.

Kuva

Opiskelijoiden keski-ikä oli viime vuonna päivälukioissa 17 vuotta, ammatillisissa oppilaitoksissa 20, väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa 23, aikuislukioissa 24 ja yliopistoissa 26 vuotta.

Peruskoulun jälkeen opiskelevista runsas prosentti oli Suomessa vakituisesti asuvia ulkomaalaisia. Määrä vastaa ulkomaalaisten osuutta väestöstä viime vuonna.

Lähteet: Tilastokeskuksen koulutustilastot
Lisätietoja: Oppilaitokset, Reija Vento (09) 1734 3279
Opiskelijoiden ikärakennetilasto 1995, Ritva Kaukonen (09) 1734 3311.