13.12.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 0,4 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 marraskuusta vuoden 1996 marraskuuhun 0,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,3 prosenttia ja työpanosten hinta 0,9 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 3,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Lokakuusta marraskuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,2 prosenttia, työpanosten hinta 0,3 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,2 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja
kuukausimuutokset

Taulukko

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, marraskuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (09) 1734 2231