16.12.1996

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui lokakuussa

Teollisuustuotanto oli lokakuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 6,8 prosenttia suurempi kuin viime lokakuussa. Tämä oli osin energian tuotannon ansiota, joka lisääntyi noin viidenneksen. Energian vienti Ruotsiin on kasvanut ja samaan aikaan tuontia on korvattu kotimaisella tuotannolla. Tammi-lokakuussa teollisuustuotanto on kasvanut 3 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuustuotannon volyymin muutos lokakuu 1996/1995, %
työpäiväkorjattu

Kuva

Metalliteollisuuden tuotanto nousi lokakuussa lähes 7 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Tuotanto kasvoi kaikilla metalliteollisuuden päätoimialoilla paitsi kulkuneuvoteollisuudessa. Eniten lisääntyi koneiden ja laitteiden valmistus, vajaat 12 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi lokakuussa vajaat 7 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus lisääntyi yli 7 prosenttia, kun se syyskuussa kasvoi vain noin 3 prosenttia. Suuri kasvuluku johtuu osittain paperiteollisuuden tuotannon laskusta vertailuajankohtana eli viime vuoden syksynä. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto nousi lokakuussa runsaat 5 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi lokakuussa noin 5 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotanto nousi 3,5 prosenttia vuotta aiemmasta.

Investointitavaroita tuotettiin lokakuussa lähes 10 prosenttia edellisvuotista enemmän. Myös kulutustavaroita tuotettiin runsaat 3 prosenttia enemmän.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä runsaat 87 prosenttia, mikä oli noin prosenttiyksikön enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, lokakuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479