17.12.1996

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 132 000

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuodenvaihteessa 5 131 900. Väestö lisääntyy 15 000:lla eli 0,3 prosentilla. Väestönkasvu on vuodessa hieman hidastunut, mikä pääasiassa johtuu syntyneiden määrän pienenemisestä.

Poria lukuun ottamatta suurimpien kaupunkien väestömäärä kasvaa tänäkin vuonna, joskin useimmissa kasvu jää edellisvuotista pienemmäksi. Muista kaupungeista Kotka lisää väkilukuaan ensi kerran 20 vuoteen; Rovaniemi ohittaa Kokkolan ja siirtyy väkiluvultaan 19:nneksi suurimmaksi kunnaksi.

Suurimmat kunnat 31.12.1996, arvio väkiluvusta ja sen vuosikasvusta

Taulukko 1

Syntyneiden määrä vähentynyt, muuttoliike vilkastunut

Syntyneiden määrä vähenee toisena vuonna peräkkäin vähän yli 2 000:lla. Tänä vuonna syntyy 61 000 lasta. Tätä vähemmän syntyneitä oli edellisen kerran vuonna 1987. Kuolleita on tänä vuonna 49 200, lähes yhtä paljon kuin viimekin vuonna.

Avioeroja myönnetään tänä vuonna 13 800, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna. Solmittujen avioliittojen määrä puolestaan lisääntyy hieman. Tänä vuonna menee vihille 24 200 paria.

Maassamuutto on edelleen vilkastunut. Kuluvana vuonna arviolta 238 000 henkeä muuttaa kunnasta toiseen. Määrä on 23 000 edellisvuotista suurempi.

Myös maahan- ja maastamuutto on lisääntynyt. Tänä vuonna Suomeen muuttaa 12 900 ja Suomesta muuttaa 9 800 henkeä. Maahanmuuttaneita on 700 ja maastamuuttaneita 800 enemmän kuin viime vuonna.

Suomen ja muiden Euroopan unionin maiden välinen muuttoliike jää tänä vuonna Suomelle muutamalla sadalla tappiolliseksi. Muista EU- maista Suomeen muuttaa 5 500 ja Suomesta muihin EU-maihin 6 200 ihmistä. Viime vuonna Suomi sai muuttovoittoa 800:n verran.

Ulkomaiden kansalaisten määrä kasvaa tänä vuonna 5 900:lla arviolta 74 500:aan. Eniten Suomeen on viime vuoden tapaan muuttanut venäläisiä ja virolaisia.

Maakunnat 31.12.1996, arvio väkiluvusta ja sen vuosikasvusta

Taulukko 1

Suurin maakunta Uusimaa kasvaa sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten. Väestö lisääntyy 7:ssä ja vähenee 11 maakunnassa. Hämeen väkiluku pysyy ennallaan.

Lähde: Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Timo Nikander (09) 1734 3250