18.12.1996

Joukkoviestinnän liikevaihto kasvoi vuodessa 7 prosenttia

Online-palveluilla ja CD-romeilla suurimmat kasvuprosentit

Joukkoviestinnän kokonaisliikevaihto on kasvanut selvästi parin viime vuoden aikana. Vuonna 1995 se oli 16,8 miljardia eli 6,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Bruttokansantuotteesta joukkoviestinnän liikevaihdon osuus oli noin 3 prosenttia. Osuus ei ole viime vuosina muuttunut.

CD-romien myynti kasvoi vuodessa peräti 150 prosenttia. Niiden osuus joukkoviestinnän kokonaisliikevaihdosta oli vuonna 1995 kuitenkin vain 0,3 prosenttia eli 50 miljoonaa markkaa. Tästä noin viidesosa oli Suomen Kustannusyhdistyksen tilastoinnin perusteella arvioituna kotimaisten tuotteiden myyntiä.

Joukkoviestinnän liikevaihto 1994 ja 1995 sekä muutos 1994-95

Taulukko
Huom! Useita aloja kuvaavat luvut ovat arvioita.
1 Vain yrityksille suunnatut palvelut

CD-romien ja muiden tietotallenteiden voidaan silti arvioida kasvavan nopeasti todellisiksi joukkotuotteiksi, sillä multimediamikrot ovat vauhdilla yleistymässä kotitalouksissa. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotiedot vuodelta 1996 osoittavat, että 9 prosentilla kotitalouksista on jo käytössään multimediamikro.

Myös online-tietopalvelujen nopea kasvu jatkui: kasvuprosentti oli 28. Näissä palveluissa on jo todellista volyymiakin, sillä liikevaihto lähestyi 400 miljoonaa. Tämä liikevaihtoarvio kattaa ainoastaan yrityksille suunnatut tietopalvelut, mutta niissähän suurin osa rahoistakin liikkuu. Tuoreen saksalaisen selvityksen mukaan yritysten väliset tietopalvelut kattavat neljä viidesosaa kaikista online- ja verkkopalveluista.

Graafisen viestinnän osuus vähentynyt

Graafisen viestinnän nimellishintainen liikevaihto saavutti lamaa edeltäneen tason ja oli viime vuonna 12,2 miljardia. Kymmenessä vuodessa graafisen viestinnän osuus on kuitenkin pienentynyt 6 prosenttiyksikköä sähköisen viestinnän eduksi. Graafinen viestintä on silti edelleen joukkoviestintätalouden hallitseva ala. Sen osuus liikevaihdosta on lähes kolme neljännestä.

Sanomalehdistö on vajaan kolmanneksen liikevaihto-osuudellaan selvästi suurin joukkoviestinnän yksittäinen ala, vaikka laihdutuskuuri onkin ollut kova. Sanomalehdet saavat enää noin puolet tuloistaan ilmoitusmyynnistä, sillä ilmoitusvolyymi väheni 1990-luvun alun lamavuosina erittäin paljon. Kokonaislevikki on pienentynyt 1990- luvulla 16 prosenttia. Vuonna 1995 se oli lähes 650 000 kappaletta vähemmän kuin vuonna 1989.

Sanomalehtien liikevaihto oli 5,3 miljardia vuonna 1995. Päivälehtien eli 4-7 kertaa viikossa ilmestyvien lehtien talouden suotuisa käänne näytti jatkuvan. Niiden liikevaihto kasvoi yli 6 prosenttia. Harvemmin ilmestyvien sanomalehtien talous ei sen sijaan vieläkään näytä alkaneen kasvaa.

Aikakauslehdistö on volyymiltaan toiseksi suurin viestintäala. Sen liikevaihto oli noin 3 miljardia ja 18 prosenttia joukkoviestinnän liikevaihdosta. Tilausten ja irtonumeromyynnin osuus myynnistä oli graafisen alan taloustilaston mukaan viime vuonna noin kolme neljäsosaa (77 %).

Kirjojen kustantajia koetellut ankarin säästökuuri koulujen ja kirjastojen kirjahankinnoissa on myös jo ohitettu. Niinpä kirjojen myynti kasvoi vuonna 1995. Liikevaihto oli noin 2 miljardia eli kirja-ala on edelleen graafisen viestinnän kolmanneksi suurin ala. Koko joukkoviestinnän liikevaihdosta kirja-alan osuus oli 12 prosenttia.

YLE ja MTV3 hallitsevat sähköistä viestintää

Valtakunnallisen yleisradiotoiminnan, YLEn ja MTV3:n, liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljardia eli lähes kolme neljäsosaa sähköisen viestinnän kokonaisliikevaihdosta. Lisää rahaa ovat tuoneet televisiomainonnan suuret kasvuluvut: 15 prosenttia vuonna 1994 ja 17 prosenttia vuonna 1995. Ennakkotiedot kertovat kuitenkin, että vuosi 1996 jää televisiomainonnassa lähes nollakasvun vuodeksi.

Puolivaltakunnallisen ja ensi vuonna valtakunnalliseksi kasvavan PTV:n mainostulot kasvoivat kolmanneksella 35 miljoonaan.

Paikallisradiokentän rakenteen uusiutuminen ja kaupallisten radioasemaketjujen mukaantulo markkinoille ovat hieman kirkastaneet alan talouden näkymiä. Vuonna 1995 alan liikevaihto oli 185 miljoonaa. Vuosina 1990-95 kaikkiaan 24 paikallisradioyhtiötä lopetti toimintansa tai sulautui toiseen radioasemaan.

Vuokra- ja myyntivideoiden keskinäiset markkinaosuudet ovat 1990- luvulla muuttuneet lähes päinvastaisiksi. Vuonna 1990 myyntivideoiden osuus oli vajaa neljännes alan kokonaismarkkinoista, mutta vuonna 1995 se oli jo kaksi kolmasosaa. Videoiden myynnin ja vuokrauksen liikevaihto oli 315 miljoonaa. Äänitteitä myytiin tasan kaksi kertaa niin suurella summalla: liikevaihtoa kertyi 630 miljoonaa.

Kaikkiaan sähköisen joukkoviestinnän osuus on 1990-luvulla noussut viidennekseen joukkoviestinnän kokonaisliikevaihdosta. Tallenneviestinnän osuus on säilynyt 6-7 prosenttina aina 1980-luvun alusta lähtien.

Lähde: Tilastokeskus, joukkoviestintä- ja kulttuuriyksikkö & VTT, tietotekniikka
Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, Tuomo.Sauri@stat.fi