19.12.1996

Kotitalouksien kulutusmenot kasvaneet hitaasti

Uutta tekniikkaa hankittu innokkaasti

Kotitaloutta kohti lasketut kulutusmenot jatkoivat hidasta kasvuaan tänä vuonna. Lisäystä viime vuodesta on Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotietojen mukaan reaalisesti noin prosentti. Keskimääräiset menot ovat tänä vuonna noin 101 500 markkaa. Lamavuosina 1990-94 kulutusmenot ehtivät supistua kaikkiaan yli kymmenyksen.

Uuteen tekniikkaan, kuten matkapuhelimiin ja tietokoneisiin, kotitaloudet ovat käyttäneet yli kolmanneksen enemmän rahaa kuin viime vuonna. Lähes 300 000 talouteen on ostettu tänä vuonna matkapuhelin. Matkapuhelimia ovat hankkineet suhteellisesti eniten nuoret työttömät sekä opiskelijat. Ylemmät toimihenkilöperheet taas ovat tyypillisiä tietokoneen ostajia. Matkapuhelimen omistaa nykyisin joka neljäs talous, kotimikron lähes yhtä moni.

Uuden auton hankkimiseen kotitaloudet ovat käyttäneet rahaa yli viidenneksen aiempaa enemmän. Samalla auton huoltomenot ovat vähentyneet, kun käytettyjen autojen osuus on pienentynyt. Tyypillinen uuden auton ostaja on ylempi toimihenkilö, käytetyn taas perheellinen työntekijä. Oma auto on kahdella kolmesta kotitaloudesta.

Kuva

Kulutuksen pääryhmistä eniten ovat lisääntyneet kulttuurin ja vapaa- ajan menot. Näihin kuuluvat muun muassa viihde-elektroniikka, tietotekniikka ja huvitukset. Myös asumismenot ovat lisääntyneet lähinnä vuokratason ja energiakustannusten nousun vuoksi. Kodin kalustamismenot ovat nekin kasvaneet.

Supistuneita kulutuseriä ovat vaatteet ja jalkineet sekä elintarvikkeet, juomat ja ateriat. Varsinkin alkoholin kulutus on vähentynyt selvästi vuoden 1995 huippulukemista.

Kulutusmenot kotitaloutta kohti1 1996 ja muutos 1995-96
Taulukko

1 Rahamenokäsite, ei laskennallisia eriä

Ylemmät toimihenkilöt ovat lisänneet kulutustaan eniten, reaalisesti noin yhdeksän prosenttia. Myös ammatissa toimimattomat, kuten työttömät ja opiskelijat, ovat kyenneet kuluttamaan neljä prosenttia enemmän. Kulutustasostaan ovat joutuneet tinkimään alemmat toimihenkilöt ja yrittäjät.

Tiedot on kerätty haastattelemalla noin tuhat kotitaloutta tammi- kesäkuussa 1996. Koko vuoden menot on arvioitu näiden puolivuotistietojen pohjalta. Aineiston vähyyden vuoksi muutokset erityisesti ryhmässä vaatteet ja jalkineet voivat olla liian suuria. Lokakuussa 1997 ilmestyvät lopulliset tiedot, joissa on mukana myös tämän vuoden heinä-joulukuulta kerätty aineisto.

Lähde: Kulutustutkimuksen ennakkotiedot 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3408, Pertti.Kangassalo@stat.fi