23.12.1996

Bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi heinä-syyskuussa

Bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Bruttokansantuote nousi 3,8 prosenttia, kun se ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 1,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote on noussut yhteensä 2,2 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Kausitasoitettuna bruttokansantuote kasvoi kolmannella neljänneksellä 2,1 prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna.

Bruttokansantuote markkinahintaan
neljänneksittäin vuoden 1990 hintoihin
Kuva

Bruttokansantuotetta nosti eniten metalliteollisuus yli seitsemän prosentin kasvullaan. Tuotanto kasvoi rakentamisessa, liikenteessä ja liike-elämän palveluissa kuudesta seitsemään prosenttia. Maatalouden tuotantoa kasvatti kolmannella neljänneksellä kasvinviljely ja energiantuotantoa lisäsi sähkön vienti Ruotsiin. Tuotanto supistui edelleen metsätaloudessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa, joka väheni kuitenkin vain kaksi prosenttia, kun se ensimmäisellä vuosipuoliskolla laski yhdeksän prosenttia.

Yksityinen kulutus kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä kaksi ja puoli prosenttia. Kuluttajien mielenkiinto kohdistui edelleen kestävien kulutustavaroiden hankintoihin, erityisesti autoihin sekä sähkö- ja kodinkoneisiin ja -elektroniikkaan.

Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat tammi-syyskuussa vajaat seitsemän prosenttia. Rakennusinvestoinnit laskivat ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvoivat yli kuusi prosenttia kolmannella neljänneksellä.

Kansantalouden palkkasumma kasvoi viisi ja puoli prosenttia. Yritysten toimintaylijäämä supistui runsaat kaksi prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, 3. neljännes 1996. Kansantalous 1996:21
Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360