31.12.1996

Kokonaistuotannon kasvu voimistui edelleen lokakuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 5,7 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, lokakuun tuotanto oli 0,4 prosenttia syyskuun tuotantoa suurempi. Syyskuun tuotanto kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuotisesta. Tuotanto lisääntyi lokakuussa kaikilla toimialoilla. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Kokonaistuotannon muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi lokakuussa vajaat 8 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli lähes 7 prosenttia edellisvuotista suurempi. Rakentamisen tuotanto lisääntyi 6,5 prosenttia ja kaupan tuotanto vajaat 7,5 prosenttia. Liikenteen tuotanto kasvoi lähes 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi 2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1996
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355