15.2.1996

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna 7,5 prosenttia

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 7,5 prosenttia vuodesta 1994. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotanto nousi lähes 10 prosenttia vuotta aiemmasta, mutta jälkipuoliskolla kasvu hidastui 5 prosenttiin.

Teollisuustuotannon kehitystä heikensi erityisesti metsäteollisuus, jonka tuotanto lisääntyi viime vuonna vain vajaan prosentin vuodesta 1994. Metsäteollisuuden tuotanto nousi aina viime vuoden syyskuulle asti, jonka jälkeen se supistui selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Paperitehtailla oli vuoden lopulla kysynnän heikennyttyä tuotantoseisokkeja. Lisäksi rakentamisen yhä jatkuva lama aiheutti seisokkeja sahoille.

Teollisuustuotannon kasvua piti loppuvuonna yllä metalliteollisuuden vahva veto. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna viidenneksen. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi runsaat 28 prosenttia, koneiden ja laitteiden valmistus lähes neljänneksen.

Muun teollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna vain vajaat 2 prosenttia vuodesta 1994.

Joulukuussa teollisuustuotanto nousi 5 prosenttia

Teollisuustuotanto oli joulukuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 5 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 1994.

Metalliteollisuuden tuotanto nousi joulukuussa hieman yli viidenneksen, kun marraskuussa tuotanto kasvoi runsaat 16 prosenttia vuotta aiemmasta. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi noin kolmanneksen ja koneiden ja laitteiden valmistus runsaan neljänneksen.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski joulukuussa 17 prosenttia, kun marraskuussa tuotanto supistui 8 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni joulukuussa peräti noin viidenneksen, kun marraskuussa laskua oli 8 prosenttia. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto pieneni lähes 10 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli joulukuussa noin 79 prosenttia, mikä oli 5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuoden 1994 joulukuussa. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli lähes 88 mutta paperiteollisuudessa vain runsaat 77 prosenttia eli 14 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, joulukuu 1995
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479