23.2.1996

Rakennusluvat vähenivät seitsemän prosenttia viime vuonna

Rakentamiseen myönnettiin lupia viime vuonna 25 miljoonan kuutiometrin verran. Se oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuonna 1994. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä jäi viime vuonna viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi. Teollisuusrakennusten lupakuutiot vähenivät kahdeksan prosenttia. Sen sijaan liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin edellisvuotista enemmän.

Tammi-joulukuussa 1995 myönnetyt rakennusluvat

Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärät vähenivät kaikissa lääneissä lukuunottamatta Keski-Suomen lääniä. Kaikkiaan vain 19 000 asuntoa sai rakennusluvan viime vuonna, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuoden 1994 aikana.

Joulukuussa 1995 rakennuslupia myönnettiin runsaan miljoonan kuutiometrin edestä. Tämä oli vain vajaa puolet vuoden 1994 joulukuun lupamäärästä, jota tosin nosti yksi suuri luvan saanut teollisuusrakennushanke.

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, joulukuu 1995. Rakentaminen 1996:4
Lisätietoja: Paula Salminen (90) 1734 2234