28.2.1996

Ansiotason nousu nopeutui loka-joulukuussa 1995

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan viime vuoden loka-joulukuussa keskimäärin 6,2 prosenttia vuoden 1994 vastaavasta ajasta. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,3 prosenttia, joten reaaliansiot kasvoivat 5,9 prosenttia. Ansiotasoa nostivat vuoden 1995 alkupuolella solmitut liittokohtaiset korotukset ja marraskuussa voimaan astuneet keskitetyn palkkaratkaisun yleiskorotukset. Marraskuun korotukset eivät näy kokonaisuudessaan neljännesvuosi-indeksissä, joten vuoden lopun ansiotaso on korkeampi kuin indeksin mittaama taso.

Ansitosoindeksin ja reaaliansion kehitys 1991-95

Yksityisellä sektorilla ansiot kohosivat nimellisesti 6,4 prosenttia. Valtiolla nousu oli 5,0 prosenttia ja kunnissa 6,1 prosenttia vuoden 1994 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Ansiot kohosivat eniten (7,4 prosenttia) teollisuudessa ja kuljetuksessa. Muilla toimialoilla ansioiden nousu oli 1-3 prosenttiyksikköä alemmalla tasolla.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli loka-joulukuussa vajaat 10 500 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli runsaat

11 500 markkaa ja naisten runsaat 9 300 markkaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli 10 900 markkaa ja tuntipalkkaa saavien 9 200 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien bruttomääräisten keskiansioiden kehitystä. Palkansaajien ansiot on laskettu säännölliseltä työajalta, eikä palkoista ole vähennetty veroja eikä veroluontoisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi, 4. neljännes 1995
Lisätietoja: Yrjö Malmström (90) 1734 3468