29.2.1996

Työllisyys parani tammikuussa

Työpaikkoja oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyyttä paransi työpaikkojen lisääntyminen metalli- ja kulutustavarateollisuudessa sekä ryhmässä muu teollisuus. Palveluissa työllisyys koheni erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen sekä sosiaalipalvelujen aloilla. Metsäteollisuuden ja maatalouden työllisyys heikkeni.

Kausitasoitettuna työllisyys lisääntyi kolmella tuhannella ja työttömyys väheni kahdella tuhannella joulukuusta tammikuuhun. Tammikuu on vuoden pahimpia työttömyyskuukausia.

Työttömiä oli tammikuussa 438 000, noin 25 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.Työttömyys ei vähentynyt yhtä nopeasti kuin työllisten määrä lisääntyi, koska työvoiman tarjonta kasvoi samanaikaisesti.

Työttömyysaste oli tammikuussa 17,8 prosenttia. Työttömiä miehiä oli 35 000 enemmän kuin naisia. Miesten työttömyysaste pieneni 1,5 prosenttiyksikköä 18,4 prosenttiin, naisten noin prosenttiyksikön 17,2 prosenttiin. Myös nuorten työttömyys väheni vuodessa hieman.

Työvoiman muutokset 1/1995–1/1996

Työlliset, työttömät ja työvoimaan kuulumattomat

Työttömät 2/1991-1/1996

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemalla kuukausittain noin 12 000 työikäistä suomalaista. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Nyt julkaistavat tiedot ovat ajalta 15.-21. tammikuuta.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Tammikuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 471 500 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus, tammikuu 1996
Lisätietoja: Tapio Oksanen (90) 1734 3228 ja
Hannu Siitonen (90) 1734 3225