4.3.1996

EMU-velka alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta

EMU-velka eli julkisyhteisöjen bruttovelka muille sektoreille oli Suomessa viime vuoden lopussa 59,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Osuus oli alle EU-maiden keskitason ja alitti niukasti Euroopan talous- ja rahaliiton lähentymiskriteerin 60 prosentin arvon. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen EU:n komissiolle kokoamista tiedoista.

Julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä, jota käytetään velan ohella EU- maiden julkisen talouden kunnon mittarina, oli viime vuonna 5,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Rahoitusalijäämä ylitti kriteerinä olevan kolmen prosentin rajan. Valtion rahoitusalijäämä oli 54 miljardia markkaa. Kuntien ja kuntayhtymien tulot ylittivät niiden menot ja rahoitusylijäämäksi muodostui neljä miljardia markkaa. Sosiaaliturvarahastoille, joihin luetaan myös työeläkelaitokset, syntyi ylijäämää 20 miljardia markkaa.

EMU-velka 31.12.1995, prosenttia BKT:sta
EMU-velka 31.12.1995

Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja bruttovelka EMU-kriteerien mukaisina
Lisätietoja: Risto Suomela (90) 1734 3315,
Paula Koistinen-Jokiniemi (90) 1734 3362